De organisatie

Wij werken met 120 professionals aan goed en vernieuwend onderwijs. Dat doen we met ervaren en beginnende mensen in een hecht team. We zorgen voor een goede sfeer, een veilig klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn.

Wat is belangrijk?

 • We staan midden in de maatschappij

 • We leren van elkaar

 • Wij zijn een voorbeeld voor onze leerlingen en onze leerlingen zijn ook een voorbeeld voor ons

“Alle docenten doen goed hun best om de lessen zo duidelijk mogelijk te maken.”

Leerling 4 havo

Hoe onze organisatie werkt

Voor de leerling

Als leerling heb je allerlei vragen. Onze medewerkers helpen je verder. Wie kan je helpen?

 • Je mentor is je eerste aanspreekpunt voor alle vragen

 • Je docent kan je vragen beantwoorden als je iets niet snapt van de lesstof of vragen hebt over huiswerk of een toets

 • De afdelingsondersteuner, mevr. Maud Vermeer, helpt je als er iets gebeurt op school of tijdens de pauze: mail maud.vermeer@vanmaerlantlyceum.nl , kamer A05

 • De decaan, mevr. Hanneke Messing, helpt je bij je profielkeuze of je vervolgkeuze: mail h.messing@vanmaerlantlyceum.nl

 • Je afdelingsleider is je aanspreekpunt wanneer je vastloopt en je mentor je niet kan helpen

Onze structuur

Elke opleiding heeft twee afdelingsleiders. De school heeft verder een directie die leiding geeft aan de afdelingen en alle personeel (en leerlingen).

havo

 • afdelingsleider havo onderbouw: mevrouw Esther Bos, kamer A04

 • afdelingsleiderhavo bovenbouw: de heer Nanko Verrijt, kamer A04

atheneum/gymnasium

 • afdelingsleider atheneum/gymnasium onderbouw: - mevrouw Nicole Derksen, kamer A06

 • afdelingsleider atheneum/gymnasium bovenbouw: de heer Ronnie Peters, kamer A06

De directie