Onderwijs
  • Aanbod
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8

17 mei 2022

atheneum brugklas vol

We hebben de indeling van de brugklassen voor het schooljaar 2022-2023 gemaakt. Onze atheneum brugklas zit helemaal vol. Mocht je na een herzien advies toch voor onze school willen kiezen en je wilt je aanmelden voor de havo of gymnasium brugklas, neem dan contact op met onze onderwijsadministratie per e-mail via onderstaande knop of bel naar 040 251 37 04. Aanmelden voor de atheneum brugklas is niet meer mogelijk.