Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Medezeggenschapsraad

Wil jij betrokken zijn bij de beslissingen op en over onze school en het onderwijs? Geef je snel op voor de medezeggenschapsraad!

Ouders, docenten en de rector weten natuurlijk niet alles wat er speelt bij de leerlingen of wat zij willen. Daarom is het belangrijk dat er leerlingen hun stem kunnen laten horen. Dit kan op verschillende manieren maar een belangrijke is de leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad.

Een medezeggenschapsraad (MR) is een raad bestaande uit medewerkers – waaronder docenten, ouders én leerlingen. De MR beslist mee en adviseert mee over allerlei zaken waar het bestuur van onze school zich mee bezig houdt. De leerlingen in de MR vormen samen de leerlinggeleding. Zij hebben óók wij een stem in deze raad. Voor dat het bestuur namelijk beslissingen mag doorvoeren moet de MR hier over stemmen; dit gebeurt democratisch. Als de leerlingen in de raad het ergens niet mee eens zijn, kunnen zij dus gewoon tegen stemmen.

Wij zijn nog op zoek naar één enthousiaste leerling om de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad te versterken.

Heb jij interesse om mee te denken over ontwikkelingen op het Van Maerlantlyceum? Wil jij graag opkomen voor de belangen van jouw medeleerlingen door beslissingen te nemen over het beleid op onze school? Stel je dan kandidaat voor de leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad (LMR)! Ben je enthousiast om je stem te laten horen? Stel je dan uiterlijk vrijdag 17 juni kandidaat om de LMR vanaf volgend schooljaar te versterken!

Meld je bij interesse uiterlijk vrijdag 17 juni aan door te mailen naar verkiezingenlmr@vmle.nl