Verbouwing en nieuwbouw
Onderwijs
  • Aanbod
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Werken bij

Leren doen we samen

Elke leerling leert anders. We bepalen samen met iedere leerling de leerweg, afgestemd op de wensen en vooruitgang. Verder houden we samen bij wat een leerling al goed kan, en waar nog mee geoefend mag worden.

De docent past de leerstof op de behoeftes van de leerlingen aan. Fouten maken mag, of beter nog: fouten maken moet. Perfect hoef je niet te zijn. Op school leren we iedereen vooral zichzelf te zijn. En... hoe verder de leerling vordert, hoe meer deze zelf mag bepalen hoe zijn (of haar) leerweg gaat.

Om goed een oogje in het zeil te houden geven we regelmatig oefentoetsen én bieden we wekelijkse mentoruren voor begeleiding op alle fronten. Dit zorgt voor een goed slagingspercentage: in 2020 voor vwo & gymnasium 98% en 96% voor havo.