Verbouwing en nieuwbouw
Onderwijs
 • Aanbod
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Werken bij

Wij zijn trots op onze havisten!

havo

Havo: het op één na hoogste niveau binnen het voortgezet onderwijs. De vijfjarige opleiding bereidt leerlingen voor op het hbo. Wij houden rekening met de interesses, mogelijkheden en leefwereld van onze leerlingen. Onze begeleiding ontwikkelt de zelfstandigheid die nodig is in het hbo. Hoe pakken we de begeleiding aan?

Sociale betrokkenheid

De sociale betrokkenheid op onze havo is groot. We werken met een team van vaste mentoren, dat ervoor zorgt dat elke havoleerling in beeld is. We besteden extra aandacht aan de sociale ontwikkeling. Want iedereen mag zichzelf zijn.

Mentorlessen

Tijdens de mentorlessen wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming en sociaal welzijn. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij loopbaanbegeleiding. Waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren? Hoe maak ik een goede keuze?

Zelfstandig werken

Tijdens de lessen is er sprake van korte instructie, zodat er daarna zelfstandig gewerkt kan worden aan huiswerkopdrachten. Deze zijn zoveel mogelijk praktijkgericht. We helpen bij de profielkeuze, zorgen voor een goede voorbereiding op de examens en loopbaanoriëntatie.

Onze havo in een notendop

 • We geven maximaal 15 minuten klassikaal uitleg, daarna mogen de leerlingen aan de slag.

 • Op onze havo kan gekozen worden voor Spaans: Fantástico!

 • Na schooltijd kunnen leerlingen extra werk verzetten in de huiskamer, samen met docenten

 • Er zijn formatieve toetsen: een toets zonder cijfer, puur om te kijken wat er nog beter kan

 • De docent helpt altijd bij de studiehouding, planning en toekomst

 • De mentor bespreekt de vooruitgang wekelijks

 • Digitale boeken helpen om te leren van fouten: bij herhalingen van dezelfde fouten krijgen docent en leerling allebei een seintje.

 • Leerlingen ‘leren’ leren: planningen maken, mediawijs zijn en een onderzoekend vermogen