Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

19 september 2023

informatieavond Ondersteuningsplanraad (OPR)

RSV PVO Eindhoven en Kempenland

Datum: 19 september 2023 van 19.00 – 22.00 uur
Locatie: Vakcollege Eindhoven, Geert Grootestraat 1-01 te Eindhoven