Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas
  • Home
  • Werken bij ons
  • collega's aan het woord

Maud Croonen, docent aardrijkskunde

Wat is een project waar je trots op bent?

Sinds 2 jaar zijn we in gymnasium 3 bezig met Geo Future School. Tijdens de aardrijkskundelessen werken de leerlingen hierbij gedurende de hele periode aan één module, die in het thema staat van een vraagstuk waar we in de toekomst mee te maken zullen krijgen. Elke module wordt afgesloten met een eindopdracht waarin leerlingen hun creativiteit kwijt kunnen.

Vorig schooljaar heb ik samen met collega’s voor het eerst een eigen Geo Future School-module geschreven over Brainport Eindhoven. Als eindopdracht ontwerpen leerlingen hierbij een startup die past binnen het innovatieve karakter van de Brainportregio, die tegelijkertijd ook rekening houdt met de Sustainable Development Goals van de VN. Het is mooi om te zien dat een module waar we hard aan gewerkt hebben, goed wordt ontvangen door de leerlingen. Eind vorig schooljaar hebben we al een hoop mooie en originele ideeën voorbij zien komen!

Hanneke Banine - de Smit, docent geschiedenis

Als je aan je werk denkt, waar krijg je dan een glimlach van?

De leerlingen maken mij blij. Ze doen elke dag iets puberaals/geks. Ik moet dan altijd zo lachen, terwijl ik natuurlijk ook streng moet zijn om het niet uit de hand te laten lopen. 

Anne Swinkels - docent muziek

Wat is een project waar je trots op bent?

Ik ben het afgelopen jaar bezig geweest met een onderzoek naar hoe ik de ‘nieuwe koers’ zoals wij die op de Academie voor Muziekeducatie sinds drie jaar hanteren, een plek kan geven in mijn muziekonderwijs op het Van Maerlantlyceum. Dit gaat over leeruitkomstenleren, urgentie kweken, peer en teamleren, docent als coach, feedback/up/forward geven, eigenlijk alles waar ik enthousiast van word.

Waar ik het meest door geraakt ben is dat de studenten die muziekleraar willen worden zo ontzettend zelfstandig, leergierig en enthousiast zijn dat dat aanstekelijk werkt. Ik ben daardoor overtuigd geraakt van deze manier van werken en dat die voor deze studenten en mij op dit moment heel fijn is!

Nu ben ik op mijn eigen V5 muziekklasje aan het testen of deze manier van werken ook bij hen zou passen en kom ik, naast de struggles die horen bij iets dat anders is dan ‘normaal’, erachter dat sommige van hen ook heel enthousiast, zelfstandig en leergierig hiervan worden.

Ik word dan ook intens gelukkig als ik een groepje leerlingen in mijn klaslokaal zie zitten die samen een ritmisch dictee aan het ‘nailen’ zijn. Zegt de ene leerling: “zullen wij bijvoorbeeld deze oefeningen thuis gaan voorbereiden, en dat we dat dan voor volgende les afhebben zodat we echt een stapje verder gaan komen met deze shit.” Waarop de andere leerling zegt: “ja, ik maak een afspraak in magister anders vergeet ik dat.” Zegt de derde leerling: “ja, we moeten elkaar wel controleren, anders gaan we dit niet doen.”

Als deze leerlingen zo bezig zijn, heb ik meer tijd om het moeizamere proces van klasgenoten te begeleiden en sturen. Ik ben zelf verbaasd over hoeveel tijd voor het leerproces deze werkvorm mij geeft, overtreft zelfs mijn verwachtingen.

Maud Croonen, docent aardrijkskunde

Wie of wat motiveert jou in je werk en waarom?

Het contact met de leerlingen is voor mij echt de grootste bron van motivatie. Een les is voor mij geslaagd als er actief mee wordt gedaan, bijvoorbeeld als leerlingen goede vragen stellen of vertellen over eigen ervaringen die te maken hebben met de lesstof. Soms gebeurt dit in de klassikale setting, maar soms ook op individueel niveau – bijvoorbeeld tijdens het maken van opdrachten. Als leerlingen actief meedoen, is dit voor mij een teken dat er een veilig en positief leerklimaat heerst in de klas, en daar krijg ik zelf ook weer energie van.

Hanneke Banine - de Smit, docent geschiedenis

Waarom past het Van Maerlantlyceum bij jou?

Onze school is een warm collectief en daar ben ik heel graag deel van. Collega's hebben wat voor elkaar over en helpen elkaar waar dat nodig is. 

Vicky de Jong - roostermaker

Wat is een project of ervaring waar je trots op bent?

Ik ben trots op het feit dat wij als collega’s op de roosterkamer, na een moeilijke start, gezorgd hebben voor een goede, positieve naam binnen onze school en de laagdrempeligheid die wij hebben gecreëerd voor alle collega’s. Iedereen weet ons te vinden en voelt zich vrij om dingen te komen vragen. Het voelt fijn om onderdeel van het team te zijn.

Elly Nietvelt - docent Spaans / CKV

Wat is een project waar je trots op bent?

Mijn eerste liefde was het theater. Ik heb lange tijd veel plezier gehad met het geven van dramalessen aan de brugklassers. Op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Dat werd de Spaanse taal.

De afgelopen 3 jaar ben ik bezig geweest om deze 2 vakken met elkaar te verweven. Ik heb de afgelopen jaren meegewerkt aan een promotieonderzoek van een docente Engels (en drama) die verbonden is aan de Universiteit van Utrecht.

Dit jaar heb ik met G3 allerlei verschillende dramatechnieken gebruikt om ze meer vertrouwen te geven in het spreken van Spaans. Dit waren hele leerzame en vooral leuke lessen.

Het hoofddoel van het leren van een vreemde taal is niet om woordjes uit je hoofd te kennen en goed te scoren op de grammatica toetsen. Je leert een taal om er iets mee te doen, om ermee te communiceren. Drama is daarvoor uitermate geschikt. Leerlingen worden uitgedaagd om hun verbeelding, fantasie en talenkennis in te zetten. Ik heb enorm genoten van deze lessen en ga er zeker mee door.

Job Steeghs - docent lichamelijke opvoeding

Wie of wat motiveert jou in je werk

Lachende leerlingen motiveren mij. Ik krijg energie van het vak wat ik mag geven omdat bewegen gezond is en het een uitlaatklep is voor de meeste leerlingen. Wanneer leerlingen samen kunnen spelen en het zogenaamde “trucje” doorhebben, ervaar ikzelf een momentje van succes.

Hanneke Banine - de Smit, docent geschiedenis

Wat is een project waar je trots op bent?

Ik ben heel trots op het profielwerkstukken project dat we bij geschiedenis aan het doen zijn. Samen met twee collega's en 22 leerlingen onderzoeken we een nog onontsloten dagboek uit de jaren '44-'45 van iemand die in de buurt van Boxmeer woonde. Dat gebied was in die tijd de frontlinie met zowel Duitse als geallieerde soldaten.

Heel spannend en leuk.

Pauline Broeken-Stoop, docent Engels

Wat is een ervaring waar je trots op bent?

Trots ben ik dat ik mee mocht op een uitwisselingreis naar China in 2018. We maakten kennis met Chinese leerlingen die door de week intern op een campus verblijven met een rooster van 6.30 tot 21 uur. Voor die ene week sliepen die leerlingen thuis, samen met onze leerlingen. Daar waren veel verhalen over uit te wisselen. Na dit avontuur bezochten we oa Beijing en Shanghai. Ik ben trots dat onze leerlingen zich flexibel opstelden om tijdelijk te mengen met een totaal andere cultuur en later beseften hoeveel vrijheid we aan de andere kant van de wereld mogen hebben.

Nanko Verrijt, conrector Beheer en Organisatie

Wat is een project waar je trots op bent?

Ik ben trots op de (ver)nieuwbouw en de energie die dit geeft aan ons allemaal. We hebben samen de verhuizing doorlopen en iedereen heeft daarin bijgedragen. We hebben opgeruimd, verhuisd, ingericht en onze weg gevonden in de tijdelijke locatie. Verschillende secties hebben al veel tijd gestoken om vernieuwend onderwijs en onderwijs dat past bij de huidige tijd in de (ver)nieuwbouw te verwezenlijken. Met de start van het schooljaar 2024-2025 in ons geheel vernieuwde pand dat voldoet aan de huidige eisen gaan we een mooie toekomst te gemoed in de mooiste school van Eindhoven!

Nanko Verrijt, conrector Beheer en Organisatie

Wie of wat motiveert jou in je werk

Het lijkt een open deur maar: de leerling is mijn motivatie. Daarom ben je school. Ik wil iets voor de nieuwe generatie betekenen. In het verleden als docent LO. Leerlingen plezier in bewegen laten ervaren op weg naar een leven lang bewegen. In mijn huidige rol vind ik het belangrijk dat alle randvoorwaarden worden geschapen voor goed onderwijs. Met leerlingen en collega’s afstemmen wat er nodig is om tot ontwikkeling van het individu te komen en om uitdagend onderwijs te faciliteren.

 

 

Sylvia van Bragt, zorgcoördinator

Als je aan je werk denkt, waar krijg je dan een glimlach van?

Als ik bij leerlingen in een gesprek ervaar dat er een last van hun schouders valt. Door de vele gesprekken met kinderen in de leeftijd van 4-24 jaar en door te benoemen hoe ik met andere leeftijdsgenoten dingen opgepakt heb of wat school kan doen, vind ik de opluchting bij de ander een groot cadeau voor mij om te mogen ontvangen.