Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Hoe kies jij je loopbaan?

Studieloopbaanbegeleiding

We leven in een kennismaatschappij waarin we een leven lang leren. Om jou als leerling hier op voor te bereiden helpen wij je om zelf aan de slag te gaan met je eigen loopbaanproces. Dit doen we door loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).

Profielkeuze

De eerste stap is je profielkeuze. Onze mentoren, vakdocenten en de decaan begeleiden je tijdens dit proces. Wij maken hiervoor gebruik van het (digitale) programma Lyceolob.

Vanaf de derde klas

Vanaf de derde klas gaan we aan de slag met je profielkeuze. Hoe doen we dat? We leren je keuzes te maken, die keuzes te evalueren en waar nodig bij te stellen. Jouw talent en je interesses staan centraal.

Profielkeuze

In de derde klas van de havo of het vwo moet je als leerling een profiel kiezen. Met je profielkeuze kies je de richting die je na je middelbare school op gaat. Welke profielen zijn er?

  • Cultuur en Maatschappij (C&M)

  • Economie en Maatschappij (E&M)

  • Natuur en Gezondheid (N&G)

  • Natuur en Techniek (N&T)

Kiezen door actief mee te doen

Doe mee aan de keuzelessen, profieldag, heb contact met oud-leerlingen, bezoek vervolgopleidingen en bedrijven. En combineer wat je daar leert met jouw talenten en interesses. Dit is het uitgangspunt voor jouw profielkeuze.

Vragen? Stel ze!

Heb je vragen over je studieloopbaan? Loop binnen bij het decanaat of maak een afspraak met onze decaan: decaan@vmle.nl. Ouders en verzorgers kunnen natuurlijk ook altijd een afspraak maken.

Studiekeuze

In de bovenbouw ga je je oriënteren op je vervolgopleiding. Om je hiermee te helpen, bieden studieloopbaanbegeleiding. We organiseren diverse activiteiten. Zo bezoeken we hogescholen en universiteiten, maar ook bezoeken zij ons. We organiseren een bedrijvenmarkt samen met het Sint-Joriscollege in Eindhoven.