Examenreglement 2021-2022

In dit examenreglement staan de regels en bepalingen over het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement staat ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure voor het examen.

Het reglement bestaat uit twee delen:

Programma Toetsing en Afsluiting

Het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) staat in Magister.