Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Examenreglement 2023-2024

In dit examenreglement staan de regels en bepalingen over het eindexamen, het schoolexamen en het centraal examen. In het reglement staat ook informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure voor het examen.

Contactformulier voor de examencommissie, en het examenreglement.

Programma Toetsing en Afsluiting

Het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) staat in Magister learn.