Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Ouderraad

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren. Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld.

Voorbeelden van (mede) georganiseerde activiteiten zijn:

 • Open Dag (samen met school)

 • Thema-avonden

 • Klankbordgroepen

 • Beroepenavond

 • Fotojaarboek voor examenkandidaten

Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6 tot 8x per jaar) overleg.

data 2023-2024

Op onderstaande data komt de ouderraad dit schooljaar samen.

maandag 11 september

maandag 23 oktober ALV

maandag 27 november

maandag 19 februari

maandag 9 april - thema avond

maandag 13 mei

maandag 24 juni

vragen

Heb je van tevoren vragen of wil je graag de stukken per e-mail ontvangen? Stuur ons dan een bericht op ouderraad@vmle.nl

Daarop kun je ons ook door het jaar heen bereiken.

Bestuur Ouderraad

Voorzitter

Mw. M. Ruiter

Penningmeester

Mw. I. van Doormalen

bestuur ouderraad

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social mediagebruik. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Wil jij ook de themavonden van de ouderraad bijwonen? Houd dan de nieuwsbrieven van school in de gaten komend schooljaar. Meestal organiseren we er een in de herfst en een aan het eind van de lente.