Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Ouderraad

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren. Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld.

Voorbeelden van (mede) georganiseerde activiteiten zijn:

 • Open Dag (samen met school)

 • Thema-avonden

 • Klankbordgroepen

 • Beroepenavond

 • Fotojaarboek voor examenkandidaten

Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6 tot 8x per jaar) overleg.

data 2023-2024

Op onderstaande data komt de ouderraad dit schooljaar samen.

maandag 11 september

maandag 23 oktober ALV

maandag 27 november

maandag 19 februari

maandag 9 april - thema avond

maandag 13 mei

maandag 24 juni

vragen

Heb je van tevoren vragen of wil je graag de stukken per e-mail ontvangen? Stuur ons dan een bericht op ouderraad@vmle.nl

Daarop kun je ons ook door het jaar heen bereiken.

Bestuur Ouderraad

Voorzitter

Mw. M. McCormack - 06 535 49 246

Secretaris

Mw. N. van Overveld - 06 519 25 937

Penningmeester

Mw. L. de Wit - 06 14 929 055

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social mediagebruik. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Wil jij ook de themavonden van de ouderraad bijwonen? Houd dan de nieuwsbrieven van school in de gaten komend schooljaar. Meestal organiseren we er een in de herfst en een aan het eind van de lente.

27-03-2023 Verslag thema-avond faalangst of blokkadestress

Bekijk het verslag in een PDF of lees het hieronder.

Verslag thema-avond met Pia Crul over faalangst en blokkadestress maandag 27 maart 2023 georganiseerd door de ouderraad van het Van Maerlantlyceum

Na een lange periode van online communicatie heeft er op 27 maart jl. weer een thema-avond op school plaatsgevonden. De avond werd goed bezocht door ouders van kinderen van alle niveaus.

De thema-avond werd verzorgd door Pia Crul. Ze heeft een gedegen achtergrond in het onderwijs. Na haar afstuderen aan het conservatorium, werd ze muziekdocent en mentor. Ze ontdekte dat ze kinderen graag verder wilde helpen dan alleen met muziek. Ze werd faalangst-trainer en VWO-teamleider en als zodanig verantwoordelijk voor het zorgbeleid. Ze ontwikkelde gedurende haar carrière de Lefgasten methode, waarin ze jongeren, studenten en nu ook volwassenen helpt om van hun faalangst/blokkadestress af te komen.

Ze vertelde tijdens de thema-avond over hoe ze ontdekte dat het beter is om het woord blokkadestress te gebruiken. Het woord faalangst is een zwaarbeladen woord en zorgt dat de jongeren zich afsluiten.

Ze nam ons mee in hoe het brein werkt en wat er gebeurt bij stress. Hoe de hersenen overschakelen van grote naar kleine hersenen. Bij stress is een brein niet leerbaar en kan het geen kennis delen. Een voorbeeld van ernstige stress is: een black-out, een van de meest bekende symptomen van faalangst.

Ze had het uitgebreid over neuroplasticiteit. Dit betekent dat je verbindingen in je hersenen kan vervangen door nieuwe en daarmee ‘je ergste’ gedachte kan vervangen door een ondersteunende. Dit is iets wat je kan trainen, alsof je je spieren traint, door vaak te herhalen.

Op deze manier is het mogelijk om van je faalangst/blokkadestress af te komen. Met een ondersteunende omgeving, kan een leerling, student of ouder dit bereiken.

Een van de niet ondersteunende gedachten die leerlingen vaak denken, is: ‘ik moet, want anders….’ De kinderen voelen druk van de omgeving om te presteren, ze willen aan verwachtingen van anderen voldoen. Hier kan willen omslaan in moeten en dan ontstaan de problemen.

De kunst is om in het willen te blijven, vol zelfvertrouwen en motivatie. Ze moeten leren om de verwachtingen van zichzelf belangrijker te maken dan die van de omgeving.

De Lefgasten methode helpt jongeren, studenten en begeleiders om te begrijpen dat faalangst iets is wat je kan overkomen en dat je ervan af kan komen. Het is een duidelijk stappenplan wat je kan volgen om jezelf te helpen, of met hulp van een begeleider dit onder de knie te krijgen.

Pia betrok het publiek steeds in haar presentatie, waardoor alle voorbeelden ook beter gingen leven.

Aan het einde vertelde ze nog kort iets over uitstelgedrag, perfectionisme en niet gemotiveerd lijken, waar ze waarschijnlijk ook nog heel veel over had kunnen delen. Deze opvallende eigenschappen kunnen duiden op faalangst en zijn daarom belangrijk om te onderzoeken waar ze vandaan komen.

Het was een goed bezochte thema-avond, waar we ook nog met elkaar konden uitwisselen tijdens een kopje koffie.

Mocht je je kind of jezelf af willen helpen van faalangst, dan kan dat met behulp van het boek Lefgasten. Aan de hand van dit boek heeft Pia ook een videocursus gemaakt, deze kan je bestellen via deze link: online.piacrul.nl. Dit is een mooie stap tussen boek en individuele training. In de trailers bovenaan deze webpagina zie je heel kort en duidelijk uitgelegd waar het in deze thema-avond over is gegaan.

Heb je tips voor een thema waar je graag meer over wilt weten? Maak dat dan kenbaar aan de ouderraad door te mailen naar ouderraad@vmle.nl.

21-06-2022 Verslag thema-avond weerbaarheid

Op 21 juni j.l. heeft Imke De Graaf-van Rooij samen met de ouderraad een interessant en goed bezocht webinar verzorgd over mentale weerbaarheid en jongeren.

Tijdens dit webinar heeft Imke tips gegeven en met ons gesproken over:

 • wat is mentaal welbevinden en mentale weerbaarheid?

 • wat is er aan de hand? Waarom horen we al jaren zorgwekkende geluiden over het welbevinden van de jeugd?

 • wat is de invloed van corona geweest?

 • het puberbrein en de pandemie (waarom hebben jongeren er extra veel last van gehad?)

 • coping mechanisme en gedrag (wat hebben we onze jongeren zien doen?)

 • hoe kan mentale weerbaarheid gestimuleerd worden?

 • wat kunt u als ouder concreet doen?

 • wat kan de school doen?

Imke De Graaf-van Rooij is contextueel therapeut en ACT-therapeut. Sinds een aantal jaar werkt Imke met de relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, de Acceptance and Commitment Training (ACT). Daarnaast geeft ze les op een havo/vwo school, waar ze ook leerlingen begeleidt, motivatietrainingen geeft en fungeert als vertrouwenspersoon. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.act2go.nl/

Deelnemers die graag de sheets van de presentatie nog een keer terug willen kijken, kunnen een mail sturen naar de ouderraad

15-06-2021 Verslag thema-avond Steven Pont

De ouderraad van het van Maerlantlyceum organiseerde op 15 juni 2021 de tweede thematische ouderavond van het schooljaar. Net zoals bij al onze thema avonden sluiten de thema's aan op de doorlopende leerlijn zorg van school en worden de inhoud en de spreker ook vooraf afgestemd met school.

Deze avond sprak de bekende gezinstherapeut, auteur en columnist Steven Pont met de aanwezige ouders. We leerden veel over de ontwikkeling van pubers en het puberbrein in het algemeen. Daarnaast gingen we specifieker in op de omgang met pubers met problemen, en dan specifiek met sombere of depressieve gedachten als gevolg van de coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar.

Luisteren en in verbinding blijven

Steven bleef weg bij snelle oplossingen en makkelijke adviezen. In plaatst daarvan benadrukte hij dat het in verbinding blijven met je kind en zorgen voor een open communicatie de sleutel is om te weten wat er in je kind omgaat. Hij gaf ons advies over waar we op kunnen letten in gesprekken, zoals onze houding en toon.

Zolang je als ouder luistert en je probeert te verplaatsen in wat er omgaat in je kind en wat er voor hem of haar van belang is, dan is de kans ook groot dat ze met je blijven praten als ze niet goed in hun vel zitten. Alleen dan kun je ze helpen door er voor ze te zijn, zonder meteen overal een oplossing voor aan te dragen. Gehoord worden en serieus genomen worden is immers wat je kind nodig heeft.

Somber of depressief?

Niet alle somberheid is een depressie, maar bij twijfel kan het geen kwaad om advies in te winnen van een professional. Denk dan aan situaties waarbij je kind ook niet meer kan genieten van de leuke dingen in zijn/haar leven. En, hij is er vast van overtuigd dat wij nu een generatie van sterke mensen aan het opvoeden zijn, juist doordat ze al zo jong hebben leren omgaan met tegenslag en door een crisis heen zich staande hebben gehouden (en wij ook). En dat geeft hoop op veel moois voor de toekomst!