Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Ouderraad

Alle ouders en verzorgers samen vormen de ouderraad. De ouderraad wil de samenwerking tussen school, leerlingen en ouders stimuleren. Ze ondersteunt de school bij diverse activiteiten en contactmomenten tussen ouders en school door het jaar heen. In overleg met de schoolleiding wordt gekeken waar er behoefte is aan ondersteuning van ouders en hoe de ouderraad hierbij kan helpen. Het bestuur van de ouderraad (OR) wordt tijdens de jaarvergaderingen aangesteld.

Voorbeelden van (mede) georganiseerde activiteiten zijn:

 • Open Dag (samen met school)

 • Thema-avonden

 • Klankbordgroepen

 • Beroepenavond

 • Fotojaarboek voor examenkandidaten

Naast de ondersteunende rol is de ouderraad ook een klankbord voor de schoolleiding. Ouderraad en schoolleiding hebben regelmatig (6 tot 8x per jaar) overleg.

data

Op onderstaande data komt de ouderraad dit schooljaar nog samen.

maandag 19 december

maandag 27 februari

maandag 27 maart - thema avond

maandag 8 mei

maandag 3 juli

vragen

Heb je van tevoren vragen of wil je graag de stukken per e-mail ontvangen? Stuur ons dan een bericht op ouderraad@vmle.nl

Daarop kun je ons ook door het jaar heen bereiken.

Thema-avonden

Een- of tweemaal per jaar wordt een thema avond georganiseerd voor de ouders van Van Maerlant leerlingen. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen/ vraagstukken besproken die spelen bij leerlingen en ouders, zoals werking van het puberbrein, verslavingsgevaar (substanties en online), seksualiteit, digitalisering van het onderwijs en social mediagebruik. Ter afsluiting van deze avonden is er een afsluitend samenzijn voor alle ouders.

Wil jij ook de themavonden van de ouderraad bijwonen? Houd dan de nieuwsbrieven van school in de gaten komend schooljaar. Meestal organiseren we er een in de herfst en een aan het eind van de lente.

21 juni 2022 18:30

Ouderraad op 21 juni

Op 21 juni j.l. heeft Imke De Graaf-van Rooij samen met de ouderraad een interessant en goed bezocht webinar verzorgd over mentale weerbaarheid en jongeren.

Tijdens dit webinar heeft Imke tips gegeven en met ons gesproken over:

 • wat is mentaal welbevinden en mentale weerbaarheid?

 • wat is er aan de hand? Waarom horen we al jaren zorgwekkende geluiden over het welbevinden van de jeugd?

 • wat is de invloed van corona geweest?

 • het puberbrein en de pandemie (waarom hebben jongeren er extra veel last van gehad?)

 • coping mechanisme en gedrag (wat hebben we onze jongeren zien doen?)

 • hoe kan mentale weerbaarheid gestimuleerd worden?

 • wat kunt u als ouder concreet doen?

 • wat kan de school doen?

Imke De Graaf-van Rooij is contextueel therapeut en ACT-therapeut. Sinds een aantal jaar werkt Imke met de relatief nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, de Acceptance and Commitment Training (ACT). Daarnaast geeft ze les op een havo/vwo school, waar ze ook leerlingen begeleidt, motivatietrainingen geeft en fungeert als vertrouwenspersoon. Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.act2go.nl/

Deelnemers die graag de sheets van de presentatie nog een keer terug willen kijken, kunnen een mail sturen naar de ouderraad

29 november 2021 19:00

Ouderraad op 29 November

Elk jaar heeft de ouderraad van het van Maerlantlyceum een openbare vergadering waar alle ouders welkom zijn. Deze keer vindt de vergadering plaats op 29 november van 19:00 - 20:00 uur. Kom eens kijken en luisteren naar wat wij doen. En wie weet is dit ook voor jou een leuke manier om meer betrokken te zijn bij de school waar je kind(eren) op zitten?

De vergadering is kort en duurt maximaal een uurtje. Je sluit eenvoudig online aan via Microsoft Teams met je pc of via de mobiele app. Je vindt de link in de nieuwsbrief van school van deze week. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten en meer te vertellen over wat we afgelopen jaar hebben gedaan voor en op school. Ook kijken we vooruit naar de plannen voor dit schooljaar! Heb je van tevoren vragen of wil je graag de stukken per e-mail ontvangen? Stuur ons dan een bericht op

ouderraad@vmle.nl

Daarop kun je ons ook door het jaar heen bereiken.

Verslag thema-avond Steven Pont

De ouderraad van het van Maerlantlyceum organiseerde op 15 juni 2021 de tweede thematische ouderavond van het schooljaar. Net zoals bij al onze thema avonden sluiten de thema's aan op de doorlopende leerlijn zorg van school en worden de inhoud en de spreker ook vooraf afgestemd met school.

Deze avond sprak de bekende gezinstherapeut, auteur en columnist Steven Pont met de aanwezige ouders. We leerden veel over de ontwikkeling van pubers en het puberbrein in het algemeen. Daarnaast gingen we specifieker in op de omgang met pubers met problemen, en dan specifiek met sombere of depressieve gedachten als gevolg van de coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar.

Luisteren en in verbinding blijven

Steven bleef weg bij snelle oplossingen en makkelijke adviezen. In plaatst daarvan benadrukte hij dat het in verbinding blijven met je kind en zorgen voor een open communicatie de sleutel is om te weten wat er in je kind omgaat. Hij gaf ons advies over waar we op kunnen letten in gesprekken, zoals onze houding en toon.

Zolang je als ouder luistert en je probeert te verplaatsen in wat er omgaat in je kind en wat er voor hem of haar van belang is, dan is de kans ook groot dat ze met je blijven praten als ze niet goed in hun vel zitten. Alleen dan kun je ze helpen door er voor ze te zijn, zonder meteen overal een oplossing voor aan te dragen. Gehoord worden en serieus genomen worden is immers wat je kind nodig heeft.

Somber of depressief?

Niet alle somberheid is een depressie, maar bij twijfel kan het geen kwaad om advies in te winnen van een professional. Denk dan aan situaties waarbij je kind ook niet meer kan genieten van de leuke dingen in zijn/haar leven. En, hij is er vast van overtuigd dat wij nu een generatie van sterke mensen aan het opvoeden zijn, juist doordat ze al zo jong hebben leren omgaan met tegenslag en door een crisis heen zich staande hebben gehouden (en wij ook). En dat geeft hoop op veel moois voor de toekomst!