Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Ouderbijdrage

De leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen of verplicht worden het lidmaatschap van een oudervereniging aan te gaan. Elke bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor schoolkosten is vrijwillig te betalen. De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. De school stelt elk leerjaar gratis aan iedere leerling het voorgeschreven lesmateriaal ter beschikking. Naar aanleiding van de discussie rondom de ‘gratis’ schoolboeken is binnen OMO afgesproken om hierbij geen borgregelingen te hanteren. Een uitsplitsing van de bedragen en de bedragen voor de reeds geplande lesgebonden excursies zijn te vinden via de onderstaande link.

Tegemoetkoming studiekosten overheid

Vanaf het moment dat uw kind naar de brugklas van het voorgezet onderwijs gaat, kunt u bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen: www.duo.nl.

Tegemoetkoming studiekosten gemeente

Steeds meer ouders kunnen hun kinderen niet mee laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles, hobbyclub etc. omdat ze dat niet kunnen betalen. In Eindhoven is een aantal stichtingen actief die kinderen tussen de 4 en 18 jaar kansen bieden om toch mee te kunnen doen:

Bijdrage oudervereniging

Deze vrijwillige bijdrage is vastgesteld op € 5,00 per leerling. De Oudervereniging legt eens per jaar verantwoording af over de besteding. Ouders die afzien van een lidmaatschap van de oudervereniging van het Van Maerlantlyceum dienen dit bij aanvang van het schooljaar door te geven aan de financiële administratie van de school.