Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Verankerd in onze aanpak

Kwaliteit & veiligheid

Geen goed onderwijs zonder kwaliteit & veiligheid. Dit is verankerd in onze aanpak (en die van OMO) en maakt onderdeel uit van ons Schoolplan 2020-2024.

Een integrale aanpak

Kwaliteit

Bij het Van Maerlantlyceam streven wij naar onderwijs met een hoog kwaliteitsniveau. We kijken niet alleen naar de resultaten maar we gaan ook na of we aan alle voorwaarden voldoen om goede resultaten te behalen:

 • een goed onderwijsleerproces

 • goede begeleiding en (zorg)ondersteuning

 • toereikende voorzieningen

 • goede formatieve evaluatie en toetsing

Hoe doen we dat?

We hebben meetbare doelen opgesteld en we evalueren die regelmatig om te kijken waar we staan en of de doelen gehaald worden. Natuurlijk verbeteren we doelgericht om de constante kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te bewaken. Dit doen we via onze kwaliteitskalender die bestaat uit systematische evaluaties, enquêtes en andere metingen. Op basis van de resultaten wordt indien nodig bijgestuurd.

Wil je hier meer over weten? De werkwijze van onze kwaliteitszorg is vastgelegd in ons kwaliteitsbeleidsplan 2020-2024.

Veilig en pestvrij ontwikkelen voor iedereen

Een veilige school

Op het Van Maerlantlyceum kun je gewoon jezelf zijn. Op onze school bestaat een positief en veilig schoolklimaat voor leerlingen én medewerkers.

Wat houdt dat in?

 • Op het Van Maerlantlyceum gaan we uit van vertrouwen in en oog voor elkaar

 • Op het Van Maerlantlyceum kennen we elkaar en signaleren we waar het niet goed gaat

 • Pesten wordt niet getolereerd

 • We hebben geen beveiligingscamera’s

 • We vinden het schoonhouden van het gebouw en het terrein een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Pesten

We zijn zeer streng op signalen van pestgedrag. Pestgedrag wordt vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Dat begint met een pedagogisch gesprek hierover. De mentor speelt hierin een centrale rol. We werken volgens de methode van No Blame. We hebben ook een anti-pestcoördinator.

Waar kan je als leerling terecht?

 • Je mentor zorgt er samen met de klas voor dat er een veilige en prettige sfeer is

 • Mocht je je niet veilig voelen of er speelt iets anders kan je altijd terecht bij je mentor

 • Wil of kan je niet naar je mentor? Dan kun je ook altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon. Met haar kun je in vertrouwen een gesprek voeren en samen bespreken wat er nodig is.

Vertrouwenspersoon

Voor onze medewerkers hebben wij een externe vertrouwenspersonen.

Anti-pestcoördinator

Anti-pestprotocol

Klik hier om het het Anti-pestprotocol te bekijken.