Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas
 • Home
 • Groep 7 & 8
 • Kennismaken met ons
 • Informatieavond: naar de brugklas

voor ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 & 8

informatieavond naar de brugklas

donderdag 9 november 2023 | 18:45 - 20:30 uur
Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven


Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas? Dan is het fijn om te weten hoe jullie je kunnen voorbereiden op die overstap. U maakt tijdens deze avond kennis met het Van Maerlantlyceum. We praten u graag bij over het onderwijs op onze school en andere belangrijke zaken. We bieden diverse rondes aan zodat u de meest relevante informatie voor u en uw kind kunt krijgen en zodat er ruimte is voor vragen.

Dit activiteit heeft reeds plaatsgevonden.

rondes informatieavond

VML algemeen

maak kennis met het Van Maerlantlyceum

#nieuwsgierigleren

Ons onderwijs: toekomstgericht, havo, atheneum & gymnasium, maatwerk per leerling, hybride, breed vakkenpakket, onderzoeksvaardigheden, minder toetsdruk, Brainportschool, maatschappijgericht

#altijdjezelfzijn

Voor leerlingen: aandacht voor elkaar, betrokken docenten, pestvrije omgeving, prettige sfeer, leerlingen van alle gender(s), overtuigingen en afkomst welkom.

(keuze) de brugklas

#naardebrugklas

Precies op de goede plek zitten: dat voelt prettig. Onze brugklassen zijn gericht op ontdekken en onderzoeken. Wat maakt de leerling blij? Waar is hij of zij goed in?

 • Wij hebben drie soorten brugklas:

  • havo,

  • atheneum

  • gymnasium

 • Wat is het verschil?

 • Hoe kan een leerling kennismaken met het Van Maerlantlyceum?

(keuze) ondersteuning

Hoe worden leerlingen begeleid op het Van Maerlantlyceum?

 • We leren jongeren vanaf dag één hoe ze zelf kunnen leren. We begeleiden als het goed gaat en als het minder goed gaat.

 • In de eerste jaren krijgt iedere leerling (dagelijkse) ondersteuning door zijn/haar mentor, bij vragen en via wekelijkse mentorlessen.

 • Als het nodig is gaat de ondersteuning verder: van het mentoraat tot intensieve begeleiding door orthopedagoog, leerlingbegeleiders & -coaches.

 • Leerlingen met speciale behoeften worden ook door ons begeleid, samen met deskundigen buiten de school. Onze ondersteuningscoördinator zorgt voor afstemming.

(keuze) Gymnasium + 20-80learning + de Klassieken

In deze presentatie hoort u meer over het gymnasium op het Van Maerlantlyceum.

 • Op het gymnasium heb je niet alleen Latijn en Grieks als extra mogelijkheden.

 • Op het gymnasium hanteren wij 20-80learning. Dit maakt onderwijs nóg waardevoller en interessanter; 80% van de lestijd heb je reguliere lessen en 20% van de tijd wordt besteed aan vakoverstijgende projecten die bijdragen aan ontsaaien, uitdagen, doelen stellen en keuzes maken.

 • Debatteren kun je leren: wij hebben twee debatteams waar geleerd wordt om te luisteren, sterke argumenten te formuleren en deze overtuigend te presenteren.

 • Bijzonder: bij ons is Spaans, muziek, tekenen of filosofie ook mogelijk als examenvak.

 • Gymnasium: klassiek, verdiepend & zelfstandig

English presentation VML + NT2

For parents/guardians who do not understand and/or speak Dutch, there will be a separate session in English, during which a general presentation about Van Maerlantlyceum Eindhoven will be given. We will also inform you about ”NT2 (Nederlands Taal 2)/Dutch as a second language": a programme to support children whose maternal language is not Dutch. Afterwards there will be time for individual questions; this way we aim to make the evening as personal and as relevant for you as possible. The presentation is scheduled from 19:00-19:30. Doors open at 18:45h.

Please do not forget to register!

tijdelijke locatie

Von Flotowlaan 1

Wegens de verbouwing zijn we momenteel gevestigd op

Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven

Na de zomervakantie in 2024 starten we het schooljaar op onze vertrouwde locatie.

Bekijk de meest actuele informatie over onze huisvesting op deze pagina.