Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas
 • Home
 • Groep 7 & 8
 • Kennismaken met ons
 • Informatieavond: naar de brugklas

voor ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 & 8

informatieavond: naar de brugklas

geweest | donderdag 10 november 2022 | 18:45 - 20:30 uur
Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven


Gaat uw kind binnenkort naar de brugklas? Dan is het fijn om te weten hoe jullie je kunnen voorbereiden op die overstap. U maakt tijdens deze avond kennis met het Van Maerlantlyceum. We praten u graag bij over het onderwijs op onze school en andere belangrijke zaken. We bieden diverse rondes aan zodat u de meest relevante informatie voor u en uw kind kunt krijgen en zodat er veel ruimte is voor vragen.

Aanmelden is niet meer mogelijk omdat deze avond al heeft plaatsgevonden.

rondes informatieavond

VML algemeen

maak kennis met het Van Maerlantlyceum

#nieuwsgierigleren

Ons onderwijs: toekomstgericht, havo, atheneum & gymnasium, maatwerk per leerling, hybride, breed vakkenpakket, onderzoeksvaardigheden, minder toetsdruk, Brainportschool, maatschappijgericht

#altijdjezelfzijn

Voor leerlingen: aandacht voor elkaar, betrokken docenten, pestvrije omgeving, prettige sfeer, leerlingen van alle gender(s), overtuigingen en afkomst welkom.

#naardebrugklas

Precies op de goede plek zitten: dat voelt prettig. Onze brugklassen zijn gericht op ontdekken en onderzoeken. Wat maakt de leerling blij? Waar is hij of zij goed in? Wij hebben drie soorten brugklas: havo, atheneum en gymnasium. Wat is het verschil? Hoe kan een leerling kennismaken met het Van Maerlantlyceum?

(keuze) havo

In deze presentatie hoort u meer over de havo op het Van Maerlantlyceum.

 • We geven maximaal 15 minuten klassikaal uitleg, daarna mogen de leerlingen aan de slag.

 • Op onze havo kan gekozen worden voor Spaans: Fantástico!

 • Er zijn formatieve toetsen: een toets zonder cijfer, puur om te kijken wat er nog beter kan

 • De docent helpt altijd bij de studiehouding, planning en toekomst.

 • De mentor bespreekt de vooruitgang wekelijks.

 • Digitale boeken helpen om te leren van fouten: bij herhalingen van dezelfde fouten krijgen docent en leerling allebei een seintje.

 • Leerlingen ‘leren’ leren: planningen maken, mediawijs zijn en een onderzoekend vermogen.

(keuze) ondersteuning

Hoe worden leerlingen begeleid op het Van Maerlantlyceum?

 • We leren jongeren vanaf dag één hoe ze zelf kunnen leren. We begeleiden als het goed gaat en als het minder goed gaat.

 • In de eerste jaren krijgt iedere leerling (dagelijkse) ondersteuning door zijn/haar mentor, bij vragen en via wekelijkse mentorlessen.

 • Als het nodig is gaat de ondersteuning verder: van het mentoraat tot intensieve begeleiding door orthopedagoog, leerlingbegeleiders & -coaches.

 • Leerlingen met speciale behoeften worden ook door ons begeleid, samen met deskundigen buiten de school. Onze ondersteuningscoördinator zorgt voor afstemming.

(keuze) atheneum & gymnasium

In deze presentatie hoort u meer over het vwo op het Van Maerlantlyceum.

 • We organiseren workshops, zoals de class of excellence en de junior med school

 • Debatteren kun je leren: wij hebben twee debatteams waar geleerd wordt om te luisteren, sterke argumenten te formuleren en deze overtuigend te presenteren.

 • Bijzonder: bij ons is Spaans, muziek, tekenen of filosofie ook mogelijk als examenvak.

 • Ons gymnasium biedt naast Grieks en Latijn nog zoveel meer want sinds dit jaar zijn wij gestart met 20-80 Junior Learning voor het gymnasium!

 • We leren verantwoordelijkheid voor het koesteren van de talenten van de leerling.

 • De docenten zijn vakspecialisten met een open mind.

 • De docent is een coach: hij helpt en motiveert.

(keuze) onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden is een van de speerpunten van ons onderwijs. Hoe leer je een leerling kritische vragen te stellen? Onze leerlingen krijgen vanaf de brugklas les in onderzoeksvaardigheden en mediawijsheid. In het examenjaar wordt het onderzoek dat leerlingen uitvoeren een profielwerkstuk.

English presentation

For parents/carers that don't understand and/or speak Dutch we organize a seperate session. You will receive a general presentation about the Van Maerlantlyceum and afterwards there will be plenty of room for questions, so that we can discuss what is of interest to you. This way we personalise the session and make it the most relevant for you. It is planned from 19:00-20:00h and we are happy to receive you at 18:45h.

Please do not forget to register!

nieuwe, tijdelijke locatie

Von Flotowlaan 1

Vanaf 31 oktober zijn we voor zo'n 2 jaar gevestigd aan de

Von Flotowlaan 1, 5653 AD Eindhoven

terwijl ons vertrouwde schoolgebouw een metamorfose ondergaat.

Bekijk de meest actuele informatie over onze huisvesting op deze pagina.