Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Begeleiding

Bij ons ga je samen met alle andere leerlingen én onze docenten op ontdekkingstocht, van brugklas tot eindexamen. Wij leiden je op voor jouw toekomst. De stappen zet je zelf, wij begeleiden je als het goed gaat en ook als het even tegenzit.

Hoe begeleiden wij?

Als leerling van onze school heb je zicht op wat je leert en hoe je leert. Dat kun je natuurlijk niet zomaar. We begeleiden je zodat je steeds meer zelfstandig kunt leren en zelf verantwoordelijkheid kunt nemen. Mocht je extra begeleiding nodig hebben, dan bieden we dat ook.

Wie is jouw aanspreekpunt?

Als leerling heb je allerlei vragen. Onze medewerkers helpen je verder. Wie kan je helpen?

 • Je mentor is je eerste aanspreekpunt voor alle vragen

 • Je docent kan je vragen beantwoorden als je iets niet snapt van de lesstof of vragen hebt over huiswerk of een toets

 • De decaan, mevrouw Patty Hompes, helpt je bij je profielkeuze of je vervolgkeuze

 • Je afdelingsleider is je aanspreekpunt wanneer je vastloopt en je mentor je niet kan helpen

Hoe houd je zicht
op wat en hoe je leert?

Samen met je mentor en je vakdocent bespreek je je ontwikkeling en vordering in het lesprogramma. Zo heb je een startgesprek aan het begin van het schooljaar en een voortgangsgesprek later in het jaar. Ook kun je gericht aan een vak werken door middel van een Plan van Aanpak. Hier staat hoe het werkt in een schema.

Hoe leer je leren?

Leren is pas succesvol wanneer je dat op een goede manier doet. Op het Van Maerlantlyceum leren we je te studeren.

Mentorlessen

Vanaf de brugklas wordt er in de mentoruren aandacht besteed aan plannen, organiseren en studievaardigheden.

Studie-uren en Van Maerlanturen

In ons lesprogramma zijn studie- en Van Maerlanturen opgenomen. Tijdens de studie-uren ga je in de studieruimte aan de slag met je huiswerk. De Van Maerlanturen bieden je de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen bij een vak. Wekelijks kies je naar welk Van Maerlantuur je toegaat. Je werkt daar aan het vak zelf. Een vakdocent is aanwezig om vragen te beantwoorden of je te helpen als je iets niet weet of vastloopt. Ook kun je tijdens de Van Maerlanturen werken aan een programma als je meer uitdaging nodig hebt.

Workshop plannen en organiseren

Dit schooljaar wordt extra aandacht besteed aan plannen en organiseren. Vanaf de start van het schooljaar zijn er workshops plannen en organiseren.

Workshop mindfulness & faalangsttraining

Op het Van Maerlantlyceum vinden we het belangrijk dat je veel kennis opdoet. Daarnaast willen we dat je zelfvertrouwen krijgt, jezelf leert kennen en open staat voor anderen en de wereld om je heen. Dat leer je allemaal tijdens de lessen, bijvoorbeeld in de mentoruren. Maar af en toe is er nog iets meer nodig. Daarom kun je ook meedoen met workshop Mindfulness of Faalangsttraining. Wil je meedoen, meld je dan bij je mentor.

Extra studiebegeleiding (door Spectrum Brabant)

Voor alle leerlingen die hier behoefte aan hebben wordt er bij ons studiebegeleiding aangeboden door het instituut Spectrum Brabant, op schooldagen van 14.30 tot 17.30 uur.

De kosten van deze begeleiding zijn voor rekening van je ouders. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek wordt nader bepaald welke vorm van begeleiding het meest geschikt is voor jou als leerling.

De begeleidingsvormen op een rijtje:

 • Gespecialiseerde studiebegeleiding
  Intensieve, naschoolse begeleiding van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis, ADHD of aanverwante problemen

 • Reguliere studiebegeleiding
  Leren plannen en organiseren van het huiswerk, verbeteren van de studievaardigheden (stappenplannen) en vakinhoudelijke ondersteuning

 • Huiswerkklas
  Huiswerk onder toezicht maken en leren

Meer informatie vind je op de website van Spectrum Brabant. Deze website bevat ook meer informatie over begeleiding, behandeling, studiekeuze en diagnostiek.

Hoe kies je een vervolgstudie?

In het derde jaar kies je je profiel en het vakkenpakket voor de bovenbouw. Voor die keuze is het belangrijk om je al te oriënteren op een vervolgopleiding en mogelijke beroepen. De mentor en de decaan helpen je bij het maken van de best passende keuze voor jou. De decaan organiseert voorlichting, voert waar nodig persoonlijke gesprekken en stelt materiaal beschikbaar. Meer weten? Neem contact op met onze decaan.

Als je meer begeleiding nodig hebt…

Heb je specifieke begeleiding nodig, dan maken we individuele afspraken met je (en met je ouders). We hebben verschillende medewerkers in dienst die samen met jou kijken naar wat je nodig hebt.

Orthopedagoog: mevrouw Jolien Steenbakkers

mevrouw Jolien Steenbakkers is onze psycholoog. Zij biedt begeleiding aan leerlingen met een hulpvraag op gebied van leerprestaties, intelligentie, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, gezondheid en psychische stoornissen.

Ondersteuningscoördinator: mevrouw Sylvia van Bragt

Ondersteuningscoördinator, mevrouw Sylvia van Bragt. In overleg met ouders, mentoren, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, de schoolarts en leerplicht zorgt onze ondersteuningscoördinator ervoor dat de leerling hulp krijgt van de juiste persoon. Ook speelt zij een belangrijke rol in het mede opstellen van individuele ontwikkelingsperspectief.

Coaches

Wij hebben over meerdere coaches die leerlingen begeleiden met een gediagnosticeerde gedragsstoornis, visuele beperking, auditieve beperking of lichamelijke beperking én een extra ondersteuningsbehoefte. Hierbij wordt goed gekeken naar wat nodig is en naar een goede klik. Voor deze begeleidingsvorm wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld.

Dyslexie en dyscalculie

Heb je dyslexie of dyscalculie, dan vind je hier welke faciliteiten de school biedt, zodat je succesvol de school kunt doorlopen. Klik hier voor ons:

Samenwerken met experts

Soms is er voor begeleiding expertise van externen nodig. Het Van Maerlantlyceum werkt dan samen met de jeugdarts GGD, de schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. Dit gehele team vergadert zes keer per schooljaar.

Huiselijk geweld

Klik hier beneden voor de meldcode van huiselijk geweld.