Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Blog van leerlingen, ouders en medewerkers

Eco-school: de stappen die we zetten

Sinds schooljaar 2020/2021 zijn wij op weg om een Eco-School te worden. Dit past helemaal bij onze visie op onderwijs: midden in de maatschappij, met oog voor de wereld om ons heen, de leerling aan zet. We hebben een eco-team dat bestaat uit leerlingen, ouders en medewerkers. Op deze pagina een blog over de stappen die wij nemen. Lees je mee?

Wij zijn nu opweg om de groene vlag te behalen zodat we die vanaf eind schooljaar 2022/2023 mogen uitdragen op onze school. Daarvoor hopen we voorafgaand de groene vlag een bronzen en een zilveren certificaat te behalen

onze tijdlijn: onderweg naar eco-school

26 januari 2021

Vanaf februari zal Eco-Schools meer zichtbaar worden binnen de school. Een kleine tip van de sluier: het zal groen zijn! Er komt een speciale Eco-Schools hoek in de hal en we organiseren in de eerste week van februari een speciale opening van het eco-project in de school. De leerlingen van het eco-team zijn ondertussen druk bezig met het maken van een mooi introductiefilmpje waarin we aan de school kenbaar maken welke precieze actiepunten we dit schooljaar verder gaan oppakken.

Ook kunnen leerlingen (en ouders en schoolmedewerkers van het VML) zich bij ons melden als ze het leuk vinden om mee te doen met een project binnen Eco-Schools. We hebben hier een speciaal emailadres voor: ecoschools@vmle.nl.

16 december 2022

Inmiddels heeft Stef Vos de groep helaas (om persoonlijke redenen) verlaten maar hebben we Marike Verkruijsse (V5) kunnen toevoegen aan ons eco-team.

Inmiddels is er naar aanleiding van de eco-scans uitgekomen dat we ons dit schooljaar gaan focussen op de thema’s afval en voeding. Uit de scans kwamen mooie actiepunten die voor dit schooljaar haalbaar zijn.

In het nieuwe jaar presenteren we aan de school welke actiepunten we dit schooljaar onder meer gaan nemen.

Na de kerstvakantie zorgen wij er ook voor dat het thema Eco-School meer zichtbaar gaat worden in de school. In de hal komt daarvoor een speciaal ingerichte plek waarbij Eco-School zichtbaar is. Deze zullen we op een specifiek moment onthullen en presenteren aan de school.

30 september 2021

Ons Eco-team

Ons eco-team bestaat uit:

 • Martine Brouwer (Engels)

 • Maud Croonen (Aardrijkskunde)

 • Fré de Lange (A3a)

 • Meri Janssen (A3a)

 • Amy van Asma (A3a)

 • Nora Ahmić (G1b)

 • Marijel Braaksma (ouder)

30 september 2021

Thema's kiezen voor onze school

Ons Eco-team heeft vier duurzame thema’s gekozen om zich op te richten: natuur, voeding, afval en spullen. Iedere groep maakt nu een eco-scan van de thema’s. Op basis daarvan worden twee thema's uitgezocht waaraan wij dit schooljaar gaan werken met een mooie lijst met actiepunten voor iedereen. Later dit schooljaar wordt er ook gekeken naar het curriculum van onze school, om te kijken hoe we de duurzaamheidsthema's daarin kunnen opnemen. Volgend schooljaar worden er opnieuw eco-scans uitgevoerd.

16 juli 2021

Intentieverklaring

Sinds vrijdag zijn wij Eco-School. Wij hebben met ons voltallig Eco-Schoolteam de intentieverklaring getekend. Volgend schooljaar worden de thema's bepaald en gaan we aan de slag met de invulling.

Wat is Eco-school?

10 thema's

Het programma werkt met tien duurzame thema's, zoals energie, afval en water. Als deelnemer komen wij in aanmerking voor de Groene Vlag, het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Op dit moment zijn er 160+ deelnemende scholen in Nederland.