Verbouwing en nieuwbouw
Onderwijs
 • Aanbod
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Werken bij

Een veilige school voor iedereen

Anti-pestbeleid &
Vertrouwenspersoon

Op het Van Maerlantlyceum mag en kan iedereen zichzelf zijn. Pesten wordt niet getolereerd! Hoe pakken we dat aan? Dat doen we samen.

 • Je mentor zorgt er samen met de klas voor dat er een veilige en prettige sfeer is

 • Mocht je je niet veilig voelen of er speelt iets anders, ga dan naar je mentor

 • Je kunt ook contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen

 • Met de vertrouwenspersonen kun je een gesprek voeren en samen bespreken wat er nodig is

Onze vertrouwenspersonen zijn: