Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Een veilige school voor iedereen

Anti-pestbeleid &
Vertrouwenspersoon

Op het Van Maerlantlyceum mag en kan iedereen zichzelf zijn. Pesten wordt niet getolereerd! Hoe pakken we dat aan? Dat doen we samen.

 • Je mentor zorgt er samen met de klas voor dat er een veilige en prettige sfeer is

 • Mocht je je niet veilig voelen of er speelt iets anders, ga dan naar je mentor

 • Je kunt ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon

 • Met de vertrouwenspersoon kun je een gesprek voeren en samen bespreken wat er nodig is.

  De vertrouwenspersoon is er voor ouders en leerlingen die last hebben van ongewenst gedrag van leerlingen of personeel op school. Bijv.: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld. Dit ongewenste gedrag kan zich ook online afspelen. De vertrouwenspersoon luistert naar de kinderen en ouders, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en loopt samen op in het traject. De vertrouwenspersoon gaat vertrouwelijk met de informatie om.

Onze vertrouwenspersoon is:

Onze anti-pestcoördinator is:

Onze anti-pestprotocol: