Een veilige school voor iedereen

Anti-pestbeleid &
Vertrouwenspersoon

Op het Van Maerlantlyceum mag en kan iedereen zichzelf zijn. Pesten wordt niet getolereerd! Hoe pakken we dat aan? Dat doen we samen.

  • Je mentor zorgt er samen met de klas voor dat er een veilige en prettige sfeer is

  • Mocht je je niet veilig voelen of er speelt iets anders, ga dan naar je mentor

  • Je kunt ook contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen

  • Met de vertrouwenspersonen kun je een gesprek voeren en samen bespreken wat er nodig is

Onze vertrouwenspersonen zijn: