Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Beroep en bezwaar

Op het Van Maerlantlyceum leren en werken we samen. Dit doen we graag in een goede sfeer waarin iedereen zich veilig voelt. Toch gaat het soms anders, en ook daar zijn we op voorbereid.

Als er onenigheden of conflicten zijn vinden wij het belangrijk om ook die situaties samen op te lossen.

In sommige gevallen lukt dat niet. In dat geval hanteren we de reglementen zoals die binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn opgesteld.