Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Op ons atheneum baant de leerling zijn eigen weg!

atheneum

Het atheneum is een van de twee richtingen binnen het vwo. Het vwo duurt in principe altijd zes jaar. Vergeleken met het gymnasium wordt op het atheneum geen Grieks en Latijn gegeven.

Nieuwsgierig zijn

We dagen onze leerlingen uit om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, op zoek te gaan naar kennis en verdieping. Ons doel: een breed ontwikkelde, open blik waarmee we leerlingen en de wereld verrijken.

Maatwerk voor iedere leerling

Op ons atheneum is veel maatwerk mogelijk. Wil je extra uitdaging, dan kun je een Plato-project doen, meedoen aan een Olympiade of aan het SenSusproject. Heb je juist wat extra uitleg nodig, dan kan dat in onze studie-uren en Van Maerlanturen.

Ons atheneum in een notendop

 • We leren verantwoordelijkheid

 • We koesteren de talenten van de leerling

 • De docenten zijn vakspecialisten met een open mind

 • De docent is een coach: hij helpt en motiveert

 • De mentor bespreekt wekelijks de vooruitgang van de leerling

 • Leerlingen leren ook buiten school: we organiseren workshops, zoals de class of excellence en de junior med school

 • Debatteren kun je leren: wij hebben twee debatteams waar geleerd wordt om te luisteren, sterke argumenten te formuleren en deze overtuigend te presenteren

 • Bijzonder: bij ons is Spaans, muziek, tekenen of filosofie ook mogelijk als examenvak

Eigen route per leerling

We laten iedere leerling haar (of zijn) eigen route uitstippelen. We dagen ze uit om nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen, op zoek te gaan naar kennis en verdieping. Ons doel: een breed ontwikkelde, open blik waarmee we leerlingen en de wereld verrijken.