Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Instromen havo & vwo klas 2 en hoger

Wil je bij ons instromen op school? Welkom! Hieronder staat op een rij hoe dat in zijn werk gaat, aan welke eisen je mag voldoen en wat we van je willen weten.

Instromen havo-2 & 3, vwo-2 tot -5

Wil je wisselen van school? Dat kan! Elke individuele aanvraag wordt door de toelatingscommissie beoordeeld op zijn haalbaarheid. Wat is er nodig?

 • je hebt nu al les op havo of vwo-niveau, in Nederland of daarbuiten

 • je hebt een overgangsbewijs naar het niveau waar je in wil stromen

 • advisering vorige school: de vorige school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed)

 • aansluiting van het vakkenpakket

 • toetsing door de toelatingscommissie: deze vindt plaats op basis van gegevens op het inschrijfformulier, op persoonlijke informatieformulier en gegevens van de vorige school

 • onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met iemand van de afdeling havo of vwo

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

Benodigde formulieren

De formulieren invullen en ondertekend meebrengen naar het intakegesprek. Let op: het inlichtingenformulier moet je inleveren bij je mentor van je huidige school.

Aanmeldingsperiode

 • eerste aanmeldingsperiode: n.t.b.

 • uiterlijk in juli 2024 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats

 • na de eerste aanmeldingsperiode kan instroom alleen plaatsvinden op basis van beschikbare plekken.

Informatie of afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:

Overstap vmbo/t-4 havo-4

Het is mogelijk door te stromen van vmbo/t-4 naar havo-4 wanneer je je vmbo-t diploma hebt behaald. Elke individuele aanvraag wordt door de toelatingscommissie beoordeeld op zijn haalbaarheid. Wat is er nodig?

 • advisering vorige school: de vorige school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed)

 • eisen vakkenpakket: aansluiting van het vakkenpakket van vmbo-t op het vakkenpakket van de profielkeuze bij havo-4; voor een NG/NT profiel is nask1 en nask 2 vereist

 • toetsing door de toelatingscommissie: deze vindt plaats op basis van gegevens op het inschrijfformulier, op persoonlijke informatieformulier en gegevens van de vorige school

 • onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met iemand van de afdeling havo

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

Benodigde formulieren

De formulieren invullen en ondertekend meebrengen naar het intakegesprek. Let op: het inlichtingenformulier moet je inleveren bij je mentor van je huidige school.

Aanmeldingsperiode

 • eerste aanmeldingsperiode: n.t.b.

 • uiterlijk in juli 2024 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats

 • na de eerste aanmeldingsperiode kan instroom alleen plaatsvinden op basis van beschikbare plekken.

Informatie of afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:

Overstap havo-5 naar vwo-5

Het is mogelijk door te stromen van havo-5 naar vwo-5 wanneer je je havodiploma hebt behaald. Elke individuele aanvraag wordt door de toelatingscommissie beoordeeld op zijn haalbaarheid. Wat is er nodig?

 • advisering vorige school: de vorige school moet een positief advies geven voor wat betreft inzet en capaciteiten (minimaal voldoende, liefst goed)

 • aansluiting van het vakkenpakket van havo-5 op het vakkenpakket bij de profielkeuze voor vwo-5

 • toetsing door de toelatingscommissie: deze vindt plaats op basis van gegevens op het inschrijfformulier, op persoonlijke informatieformulier en gegevens van de vorige school

 • onderdeel van de aanmeldingsprocedure is een intakegesprek met iemand van de afdeling vwo

In alle gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet beslist de afdelingsleider, conform het advies van de toelatingscommissie.

Benodigde formulieren

De formulieren invullen en ondertekend meebrengen naar het intakegesprek. Let op: het inlichtingenformulier moet je inleveren bij je mentor van je huidige school.

Aanmeldingsperiode

 • eerste aanmeldingsperiode: n.t.b.

 • uiterlijk in juli 2024 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats

 • na de eerste aanmeldingsperiode kan instroom alleen plaatsvinden op basis van beschikbare plekken.

Informatie of afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met:

Overstap havo-5 naar vwo-5 (intern)

Lees bij Overstap havo-5 naar vwo-5 waar je aan moet voldoen als je wil doorstromen van havo-5 naar vwo-5. Als leerling op het Van Maerlantlyceum heb je minder papierwerk. Vul deze formulieren in:

Aanmeldingsperiode

 • eerste aanmeldingsperiode: n.t.b.

 • uiterlijk in juli 2024 vindt de vergadering van de toelatingscommissie plaats

 • na de eerste aanmeldingsperiode kan instroom alleen plaatsvinden op basis van beschikbare plekken.

Informatie of afspraak maken

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je via e-mail contact opnemen met: