Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Instromen havo & vwo klas 2 en hoger

Wil je bij ons instromen op school? Voor het schooljaar 2023-2024 is instromen helaas niet meer mogelijk.

Voor instromen in schooljaar 2024-2025 zijn er bij leerjaar 2 t/m 4 vanwege beperkte capaciteit slechts een aantal plaatsen beschikbaar. Voor nadere informatie, neem contact op met de betreffende afdelingsleider: