Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas
  • Home
  • Groep 7 & 8
  • Kennismaken met ons
  • Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

We kunnen veel vertellen over ons onderwijs en onze school. Voor alle nieuwsgierige ouders, verzorgers en leerlingen hebben we hier de meest gestelde vragen over het Van Maerlantlyceum en naar de middelbare school gaan op een rij gezet.

Brugklas

Is er altijd plek in de brugklas of wordt er geloot?

Voor de brugklas van het schooljaar 2024-2025 bestaat een kans dat er geloot gaat worden. Een eventuele loting is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Er zijn in 2024-2025 240 plekken in onze brugklassen.

Welke brugklassen zijn er?

We hebben havobrugklassen, atheneumbrugklassen en gymnasiumbrugklassen. De laatste twee zijn beide op vwo-niveau. Leerlingen met een havo/vwo-advies mogen naar de atheneumbrugklas. Er wordt daar lesgegeven op vwo-niveau.

Voor welke brugklas kun je kiezen met een vwo-advies?

Een leerling met vwo-advies kan naar de havo-, atheneum- of de gymnasiumbrugklas.

Hoe maak je de keuze voor de havo of atheneumbrugklas?

Deze keuze hangt af van je kind en de uitdaging die jouw kind aan wil gaan. Voor veel leerlingen is de overstap naar de middelbare al een heel grote stap; zij kiezen liever voor de route via de havobrugklas. Voor leerlingen die juist een uitdaging leuk vinden (of nodig hebben) is de atheneumbrugklas een goede keuze. Welke optie je kind ook kiest, er blijft altijd een mogelijkheid om vanuit beide brugklassen naar vwo 2 te gaan. Aan welke cijfers de leerling moet voldoen, kun je hier vinden.

Wat voor cijfers heb je nodig om van vwo-1 naar vwo-2 te gaan?

Dat is een uitgebreider verhaal, dat vertellen we hier.

Hoeveel kinderen zitter er gemiddeld in een klas?

In de brugklas zitten maximaal 30 leerlingen.

Hoeveel uur huiswerk krijgt een leerling per dag gemiddeld mee?

Dit hangt af van het aantal theorievakken op die dag en van de hoeveelheid leer- en maakwerk, gemiddeld is dit anderhalf tot twee uur per dag.

Hoe wordt er omgegaan met toetsen van de stof?

Er zijn toetsen gedurende de lesperiode en we hebben drie proefwerkweken per jaar. Er wordt niet herkanst in de onderbouw, maar leerlingen krijgen voldoende oefentoetsen zodat ze weten hoe ze ervoor staan.

Vakken

Mag elke leerling met Cambridge English beginnen of zijn er bepaalde toelatingseisen?

Leerlingen maken een toelatingstoets voor Cambridge. Als deze voldoende wordt gemaakt, kunnen ze starten met Cambridge Engels.

Worden de lessen Engels in het Engels gegeven?

In principe wordt er in de lessen Engels uitleg gegeven in het Nederlands. Er wordt in de loop van het schooljaar steeds meer Engels gesproken.

In welke klassen wordt het vak onderzoeksvaardigheden gegeven?

We beginnen met onderzoeksvaardigheden in het eerste jaar, op havo- en vwo-niveau en geven dit ook in het tweede jaar. In havo 5 en vwo 6 schrijven leerlingen hun profielwerkstuk, waarvoor ze ook een onderzoek moeten doen.

Wordt er bij onderzoeksvaardigheden ook iets gedaan aan nieuwsbegrip?

Actualiteit wordt in veel vakken aan de orde gesteld, en ook bij onderzoeksvaardigheden. Daarnaast wordt bij het vak onderzoeksvaardigheden aandacht besteed aan het herkennen van nepnieuws.

Heb je in de brugklas en later ook nog boekbesprekingen of spreekbeurten?

Ja, je maakt als leerling boekbespreking bij het vak Nederlands. Ook worden spreekbeurten gehouden, zowel bij Nederlands en in de hogere klassen ook bij de andere talen (Duits, Engels, Frans en Spaan). Dan noemen we dit een mondeling.

Wat is Plato?

Plato staat bij ons voor Pientere Leerlingen Aanzetten Tot Onderzoek. Bij ons op school kun je als leerling (havo en vwo) een aantal uren per week besteden aan een onderwerp of onderzoek waar je zelf belangstelling voor hebt. Je mag hiervoor dan enkele lesuren per week 'skippen'. Aan het einde van het schooljaar worden alle projecten en onderzoeken gepresenteerd aan belangstellenden.

Kies je voor één of meerdere vakken bij Plato?

Je mag je project over één of meerdere vakken doen, maar het hoeft niet te maken te hebben met een vak. Misschien wil je wel iets onderzoeken over sterrenkunde,,koken, de Chinese taal. Alles is mogelijk tijdens Plato.

Moet je een bepaald niveau hebben voor Plato?

Ja, leerlingen moeten een bepaald aantal punten halen voor de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde) om aan Plato deel te kunnen nemen. Dit heeft te maken met het feit dat er lessen 'geskipt' mogen worden.

Is er aandacht voor sport en beweging?

Jazeker, we hebben natuurlijk lessen lichamelijke opvoeding, binnen en buiten op ons sportveld. Daarnaast hebben we een schoolballet (modern en hiphop) waar je aan mee kunt doen als je nog extra wilt bewegen.

Is er tijdens muziekles ook aandacht voor rockmuziek?

Ja, alle soorten muziek komen tijdens de muziekles aan bod.

Laptop & telefoon

Hebben alle leerlingen een laptop nodig?

Alle leerlingen hebben een laptop nodig. Als leerling kan je die zelf meenemen of er een huren via een organisatie waar we mee samen werken. Wij werken op school vooral met Office en hebben een voorkeur voor een Windowslaptop.

Mag ik mijn telefoon bij me hebben?

Op onze school hanteren we het telefoonbeleid thuis of in de kluis. Dat betekent dat je op het schoolterrein je telefoon niet mag gebruiken, ook niet in de pauze.
Uitzonderingen zijn mogelijk, bijv. i.v.m. gezondheid.

Algemeen

Is er een anti-pest beleid?

Gelukkig wordt er bij ons op school nauwelijks gepest. Iedereen mag zichzelf zijn. Voor het geval dat het voorkomt hebben we een goed werkend antipestbeleid en twee vertrouwenspersonen bij wie leerlingen altijd terecht kunnen.

Hoe laat eindigen de laatste lessen uiterlijk?

In de brugklas streven we naar 15:10 uur.

Hoe veel leerlingen zitter er in de leerlingenraad?

Op dit moment 3 leerlingen, maar dit kan per jaar wisselen.

Schoolreizen en uitwisselingsreizen: gaat dit via schoolgeld of wordt hier extra bijdragen gevraagd? En zijn deze verplicht?

Schoolreizen en uitwisselingen zijn niet verplicht. Als leerlingen meegaan op zo'n reis wordt een extra bijdrage gevraagd.

Begeleiding

Vindt er een warme overdracht plaats van de basisschool naar het Van Maerlantlyceum?

In veel gevallen vindt er, naast de dossieroverdracht, ook nog een warme overdracht plaats tussen de afdelingsleiders onderbouw/het ondersteuningsteam en de leerkracht van de basisschool.

Kan een leerling bij het starten in de brugklas meteen extra begeleiding krijgen?

Brugklasleerlingen zijn vanaf de inschrijving in beeld bij ons ondersteuningsteam. Als er wat extra begeleiding nodig is en dit bekend is, wordt deze begeleiding vanaf de start in de brugklas aangeboden.

Hoe gaan jullie om met meer-/hoogbegaafde leerlingen?

Voor deze leerlingen is er maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een Plato-traject. Ook kunnen leerlingen in hogere jaren meedoen met projecten in samenwerking met universiteiten (bijvoorbeeld Olympiades, Medschool, Sensus).

Kan er vanuit het dyslexie-onderzoek op school een dyslexie-verklaring afgegeven worden?

Nee, school kan wel een screening doen (een test om te kijken of het zinvol is om een officieel onderzoek te laten uitvoeren). Het officiële onderzoek wordt uitgevoerd door een erkende instantie.

Hoeveel procent van de leerlingen heeft meer dan de basisondersteuning nodig?

Dit betreft zo'n 5% van de leerlingen.

Do you have language support for international kids?

Yes, we have so called VML hours for which students who have difficulty with Dutch can sign up to get extra support from a Dutch language teacher. Moreover, specific NT2 VML hours are offered to provide additional support for students with a foreign language background. During these classes students get extra help in order to improve their Dutch language skills.