Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Verankerd in onze aanpak

Veiligheid

Geen goed onderwijs veiligheid. Dit is verankerd in onze aanpak (en die van OMO) en maakt onderdeel uit van ons Schoolplan 2020-2024.

Veilig en pestvrij ontwikkelen voor iedereen

Een veilige school

Op het Van Maerlantlyceum kun je gewoon jezelf zijn. Op onze school bestaat een positief en veilig schoolklimaat voor leerlingen én medewerkers.

Wat houdt dat in?

 • Op het Van Maerlantlyceum gaan we uit van vertrouwen in en oog voor elkaar

 • Op het Van Maerlantlyceum kennen we elkaar en signaleren we waar het niet goed gaat

 • Pesten wordt niet getolereerd

 • We hebben geen beveiligingscamera’s

 • We vinden het schoonhouden van het gebouw en het terrein een verantwoordelijkheid van ons allemaal

Pesten

We zijn zeer streng op signalen van pestgedrag. Pestgedrag wordt vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt. Dat begint met een pedagogisch gesprek hierover. De mentor speelt hierin een centrale rol. We werken volgens de methode van No Blame. We hebben ook een anti-pestcoördinator; Dhr. Job Steeghs

Waar kan je als leerling terecht?

 • Je mentor zorgt er samen met de klas voor dat er een veilige en prettige sfeer is

 • Mocht je je niet veilig voelen of er speelt iets anders kan je altijd terecht bij je mentor

 • Wil of kan je niet naar je mentor? Dan kun je ook altijd terecht bij onze vertrouwenspersoon. Met haar kun je in vertrouwen een gesprek voeren en samen bespreken wat er nodig is.

Vertrouwenspersoon

Voor onze medewerkers hebben wij externe vertrouwenspersonen.

Anti-pestcoördinator

Anti-pestprotocol

Klik hier om het het Anti-pestprotocol te bekijken.