Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

huisvesting passend bij het onderwijs

vernieuwbouw aan de Jacob van Maerlantlaan

Het monumentale pand aan de Jacob Van Maerlantlaan is aan vernieuwing toe. Daarom wordt een deel van de bestaande bouw opgeknapt - vernieuwd - en een deel zal nieuw gebouwd worden. We noemen dit de vernieuwbouw van ons schoolgebouw.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

nieuwsbrief

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die bij grote wijzigingen of updates verzonden wordt omtrent de vernieuwbouw aan de Jacob van Maerlantlaan. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor informatiebijeenkomsten.

updates

beelden voortgang sloop en nieuwbouw

kijk mee op de bouwplaats

Dagelijks worden er foto's gemaakt van de voortgang van de werkzaamheden. Deze beelden zijn te bekijken door hier te klikken.

rondleiding plannen (ver)nieuwbouw

planning

juli 2022 - keuze aannemer, E-installateur en W-installateur

26 september 2022 - sleuteloverdracht Von Flotowlaan

19 oktober 2022 - ceremoniële sluiting schoolgebouw

vanaf 20 oktober 2022 - verhuizen van Jacob van Maerlantlaan naar Von Flotowlaan

31 oktober 2022 - start sloop

februari 2023 - start bouw

voorjaar 2024 - oplevering

zomer 2024 - verhuizen

augustus 2024 - start schooljaar in vernieuwd schoolgebouw

september 2024 - opening vernieuwde schoolgebouw

31 januari 2024

bouw ligt op schema

De bouw vordert gestaag. Er wordt dagelijks nog hard gewerkt om het gebouw af te maken. Ook het voorterrein wordt in orde gemaakt, dat zie je als je langs de locatie komt.

We verwachten in het voorjaar van 2024 de sleutel te mogen ontvangen en zullen volgens planning in de zomer van dit jaar inhuizen zodat we het schooljaar op 19 augustus 2024 kunnen starten op onze vernieuwde locatie!

23 maart 2023

update werkzaamheden

Samen met de aannemer is er een nieuwe update, speciaal voor buurtbewoners.

Lees de update via onderstaande link.

22 maart 2023

officiële start bouw

Vandaag is gestart met de bouw van het Van Maerlantlyceum aan de Jacob van Maerlantlaan in Eindhoven. Om de start van de bouw te markeren, hielpen leerlingen een gat in een bestaande muur dicht te metselen, onder toeziend oog van wethouder Stijn Steenbakkers, OMO bestuurslid Yvonne Kops en rector Claire Arts.

1 november 2022

officiële start sloop

Vandaag is gestart met de sloop van het niet-monumentale deel van het schoolgebouw. Als alles volgens planning verloopt, worden de sloopwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2023 afgerond en kan gestart worden met de bouw. Wethouder Stijn Steenbakkers demonteerde met de hulp van leerlingen een balk uit de voormalige mediatheek. Dit hout wordt hergebruikt in meubels die in de (ver)nieuwbouw geplaatst zullen worden.

14 oktober 2022

verhuizen!

Woensdag 19 oktober is voorlopig de laatste schooldag op onze vertrouwde locatie. De dag er na pakken we de laatste spullen in en vanaf vrijdag wordt alles verhuisd naar de Von Flotowlaan.
De week er na wordt het gebouw en haar omgeving gereed gemaakt voor de start van de sloop die 31 oktober afgetrapt zal worden.

26 september 2022

sleuteloverdracht Von Flotowlaan

Op maandag 26 september ontvingen rector Emmeken van der Heijden en projectleider vernieuwbouw Nanko Verrijt namens Gemeente Eindhoven uit handen van Ralf van Eert, accountmanager vastgoed, de sleutels van onze tijdelijke locatie.

De komende weken wordt er hard gewerkt om deze locatie voor te bereiden zodat we na de herfstvakantie onze lessen vanaf deze locatie kunnen starten.

15 juli 2022

sleuteloverdracht Von Flotowlaan uitgesteld

De sleuteloverdracht van de Von Flotowlaan is uitgesteld. Deze zou plaatsvinden op vrijdag 22 juli waardoor wij in de zomervakantie alles konden verhuizen naar de tijdelijke huisvesting.

Omdat de sleuteloverdracht uitgesteld is, zal ook onze verhuizing pas later plaatsvinden. Het komende schooljaar (september 2022) starten wij dan ook op onze vertrouwde locatie aan de Jacob van Maerlantlaan. Gelukkig kunnen wij zo lang het nodig is ook de Jacob aan de Jan Luikenstraat blijven gebruiken.

In de nieuwe planning verwachten we rond de herfstvakantie te kunnen verhuizen.

13 april 2022

informatiebijeenkomst

Woensdagavond 13 april 2022 was er een buurtinformatie bijeenkomst in het Van Maerlantlyceum. Doel van deze bijeenkomst was het informeren van de buurtbewoners met betrekking tot het proces en de planning van de vernieuwbouw. Daarnaast is door de architect van Cepezed de huidige stand van het ontwerp toegelicht.

Lees alle relevante updates via onderstaande link.

bouwen voor de toekomst

#(ver)nieuwbouw

Emmeken van der Heijden, voormalig rector: "De school ligt op een prachtige centrale locatie aan het park. Maar een mooie locatie is niet genoeg. We zijn toe aan een gebouw dat past bij het onderwijs van nu én de toekomst. Daarom gaan we na 67 jaar in ons huidige pand (ver)nieuwbouwen. We openen het vernieuwde schoolgebouw in de zomer van 2024. Bovendien hebben we in januari 2021 ook het voormalig pand van het Aloysius verderop in de straat in gebruik genomen. Zo kunnen we Corona-proof onderwijs blijven bieden en hebben we meer ruimte voor de practica van natuur- en scheikunde en andere praktijkvakken, waaronder drama en muziek en art & technology."

impressie nieuwe situatie