Verbouwing en nieuwbouw
Onderwijs
  • Aanbod
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Werken bij

Huisvesting passend bij het onderwijs

Vernieuwbouw aan de Jacob van Maerlantlaan

Het monumentale pand aan de Jacob Van Maerlantlaan is aan vernieuwing toe. Daarom wordt een deel van de bestaande bouw opgeknapt - vernieuwd - en een deel zal nieuw gebouwd worden. We noemen dit de vernieuwbouw van ons schoolgebouw.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwsbrief

Via onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die bij grote wijzigingen of updates verzonden wordt omtrent de vernieuwbouw aan de Jacob van Maerlantlaan. Ook ontvangt u dan een uitnodiging voor informatiebijeenkomsten.

13 april 2022

Informatiebijeenkomst

Woensdagavond 13 april 2022 was er een buurtinformatie bijeenkomst in het Van Maerlantlyceum. Doel van deze bijeenkomst was het informeren van de buurtbewoners met betrekking tot het proces en de planning van de vernieuwbouw. Daarnaast is door de architect van Cepezed de huidige stand van het ontwerp toegelicht.

Lees alle relevante updates via onderstaande link.

Planning

juli 2022 - keuze aannemer, E-installateur en W-installateur

22 juli 2022- ceremoniële sluiting schoolgebouw

juli 2022 - sleuteloverdracht Von Flotowlaan

augustus 2022 - verhuizen van Jacob van Maerlantlaan naar Von Flotowlaan

september 2022 - afvoeren overige inboedel

najaar 2022 - start sloop

februari 2023 - start bouw

voorjaar 2024 - oplevering

zomer 2024 - verhuizen

september 2024 - opening vernieuwde schoolgebouw

Impressie nieuwe situatie

Bouwen voor de toekomst

#(ver)nieuwbouw

Emmeken van der Heijden, rector: "De school ligt op een prachtige centrale locatie aan het park. Maar een mooie locatie is niet genoeg. We zijn toe aan een gebouw dat past bij het onderwijs van nu én de toekomst. Daarom gaan we na 67 jaar in ons huidige pand (ver)nieuwbouwen. We openen het vernieuwde schoolgebouw in de zomer van 2024. Bovendien hebben we in januari 2021 ook het voormalig pand van het Aloysius verderop in de straat in gebruik genomen. Zo kunnen we Corona-proof onderwijs blijven bieden en hebben we meer ruimte voor de practica van natuur- en scheikunde en andere praktijkvakken, waaronder drama en muziek en art & technology."