Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Opleiden voor de toekomst

Op het Van Maerlantlyceum kun je een diploma op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau behalen (kwalificatie). Tijdens hun schooltijd ontwikkelen leerlingen hun persoonlijkheid (persoonsvorming) en hun verantwoordelijkheid voor anderen en de maatschappij (socialisatie).

jaarverslag 2023

Via onderstaande knop is het jaarverslag over 2023 in te zien.

Onze visie op het onderwijs

Op het Van Maerlantlyceum kun je jezelf zijn, altijd. Dit staat centraal in onze visie op het onderwijs.

Hoe doen we dat?
 • Wij hebben aandacht voor elkaar

 • We staan voor kennis opdoen in combinatie met persoonlijke groei, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel

 • Wij helpen leerlingen een positief-kritische, creatieve en onderzoekende houding te ontwikkelen, met ruimte voor iedereens persoonlijkheid

 • Op onze school staat plezier in leren centraal: leerlingen en medewerkers leren samen in een veilige, prettige en open omgeving

 • Bij ons mag je fouten maken: onze school is een omgeving die motiveert om samen te leren en te ontdekken

Schoolplan 2020-2024

Wij hebben een schoolplan ontwikkeld met alle betrokkenen, leerlingen, medewerkers, ouders en externe experts. Zo werken wij stapsgewijs samen aan de ontwikkeling van onze strategische thema’s en realisatie van onze ambities. Hieronder staan de doelen en de gewenste resultaten voor 2021 tot 2023 per thema uitgewerkt. Deze zijn ook onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs.

Maatwerk

Bij ons krijgt iedereen de ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke kwaliteiten op eigen tempo. We bieden verschillende leerroutes om de (verplichte en gewenste) leerdoelen te behalen. Wij begeleiden bij cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en bieden leerlingen de mogelijkheid om te verdiepen, verbreden, versterken, versnellen, verlichten of vertragen.

Leercultuur

Bij ons is een lerende houding vanzelfsprekend. Onze school is een uitnodigende leeromgeving met ruimte voor vragen en reflectie. Wij zijn continu met elkaar in gesprek over onderwijs. We maken optimaal gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Scholing, intervisie en reflectie zijn vanzelfsprekendheden.

Relatie met de omgeving

Onze school staat midden in de samenleving. Wij werken actief samen met externe partners om jou betekenisvol onderwijs te kunnen bieden. De inhoud van ons onderwijs heeft een herkenbare relatie met Brainport en omgeving: het bedrijfs- leven, (onderwijs)instellingen en maatschappelijke organisaties.