Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Samen goed onderwijs maken

Medezeggenschapsraad

Wij willen alle stemmen horen. Daarom is inspraak door en voor diverse groepen belangrijk. De medezeggenschapsraad (MR) heeft hierin een belangrijke taak, zowel adviserend als beslissend.

In onze MR zitten zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders, die samen een vertegenwoordiging zijn van hun achterban. Ze gaan met elkaar in gesprek over de diverse onderwerpen die op school spelen.

Vergaderingen & verslagen

agenda MR-vergadering 6 februari 2024

 1. Voorbespreking MR (inloggen om 19:10 uur en start om 19:15 uur)

 2. Welkom en vaststellen van de agenda

 3. 20/80-onderwijs bovenbouw

 4. Bijstelling schoolreglement en leerlingenstatuut n.a.v. mobielbeleid

 5. Concept schoolplan 2024-2028

 6. Update telefoonbeleid

 7. Korte rondvraag Afsluitend deel voor MR-leden

 8. Oordeelsvorming en besluitvorming MR-stukken