Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Samen goed onderwijs maken

Medezeggenschapsraad

Wij willen alle stemmen horen. Daarom is inspraak door en voor diverse groepen belangrijk. De medezeggenschapsraad (MR) heeft hierin een belangrijke taak, zowel adviserend als beslissend.

In onze MR zitten zes medewerkers, drie leerlingen en drie ouders, die samen een vertegenwoordiging zijn van hun achterban. Ze gaan met elkaar in gesprek over de diverse onderwerpen die op school spelen.

Vergaderingen & verslagen