Onderwijs
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

2022-2023

Bevorderingsnormen

De bevorderingsprocedure en de overgangsnormen per leerjaar zijn openbaar. Het document wordt ieder jaar in vastgesteld. Hieronder kun je de bevorderingsnormen en -procedure lezen en als PDF downloaden.

Doubleren in leerjaar 1 en leerjaar 2

Uit het schoolreglement m.b.t. doubleren in leerjaar 1 en leerjaar 2.

 • Een leerling van de brugklas die aan het eind van het jaar niet bevorderd wordt naar de tweede klas, kan in principe niet doubleren in het eerste leerjaar van het Van Maerlantlyceum Eindhoven.

 • Een leerling van de tweede klas die aan het einde van het jaar niet bevorderd wordt naar de derde klas, kan in principe niet doubleren in het tweede leerjaar van hetzelfde schooltype op het Van Maerlantlyceum Eindhoven.

Bevorderingsnorm van brugklas havo naar leerjaar 2

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, tekenen, drama en lichamelijke opvoeding.

Bevorderen naar havo-2

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0

 • Er zijn maximaal 2 vakken onvoldoende met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Bevorderen naar atheneum-2

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 7,5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde moeten minimaal 24 punten worden behaald en deze vakken mogen geen onvoldoende bevatten.

 • In de overige vakken is geen onvoldoende toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van brugklas atheneum naar leerjaar 2

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, muziek, tekenen, drama en lichamelijke opvoeding.

Bevorderen naar atheneum-2 of gymnasium-2

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van brugklas gymnasium naar leerjaar 2

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, klassieke cultuur, muziek, tekenen, drama en lichamelijke opvoeding.

Bevorderen naar atheneum-2 of gymnasium-2

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van havo-2 naar havo-3

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, muziek, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits of Spaans. Art & Technology en onderzoeksvaardigheden worden afgesloten met een kwalificatie O, V, RV of G.

Bevorderen naar havo-3

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van atheneum-2 naar atheneum-3

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, muziek, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits of Spaans. Art & Technology en onderzoeksvaardigheden worden afgesloten met een kwalificatie O, V, RV of G.

Bevorderen naar atheneum-3

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van gymnasium-2 naar gymnasium-3

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, Latijn, Grieks, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, muziek, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits of Spaans. Art & Technology en onderzoeksvaardigheden worden afgesloten met een kwalificatie O, V, RV of G.

Bevorderen naar gymnasium-3

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology en onderzoeksvaardigheden moeten met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Aangepaste bevorderingsnorm van havo-3 naar havo-4

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits en Spaans. Art & Technology wordt afgesloten met een kwalificatie O, V, RV of G.

Bevorderen naar havo-4

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan. *

 • Art & Technology moet met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

 

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van atheneum-3 naar atheneum-4

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits en Spaans. Art & Technology wordt afgesloten met een kwalificatie O, V, RV of G.

Bevorderen naar atheneum-4

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

 • Art & Technology moet met minimaal 'voldoende' zijn afgesloten.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van gymnasium-3 naar gymnasium-4

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, nl.: Nederlands, Engels, wiskunde, Latijn, Grieks, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, muziek, tekenen, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en twee talen uit Frans, Duits en Spaans.

Bevorderen naar gymnasium-4

 • Het gemiddelde van alle vakken is minimaal een 6,0.

 • Er maximaal 2 vakken onvoldoende zijn met maximaal 2x5 of 1x4 en 1x5.

 • In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is maximaal 1x5 toegestaan.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans op succes heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van havo-4 naar havo-5

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, maar inclusief het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de gehele eindcijfers van de vakken levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, afgerond op een geheel cijfer. Lichamelijke opvoeding wordt afgesloten met een kwalificatie O, V of G.

 • a. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B is maximaal 1x5 toegestaan;

 • b. Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, óf 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt;

 • c. Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond; Lichamelijk opvoeding moet met 'voldoende' of 'goed' zijn afgerond; Voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen eindcijfers lager dan 4 zijn behaald.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans van slagen heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van atheneum-4 naar atheneum-5

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, maar inclusief het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de gehele eindcijfers van de vakken levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, afgerond op een geheel cijfer. Lichamelijke opvoeding wordt afgesloten met een kwalificatie O, V of G.

Bevorderen naar atheneum-5

 • a. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C is maximaal 1x5 toegestaan;

 • b, Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, óf 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt;

 • c. Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond; Lichamelijk opvoeding moet met 'voldoende' of 'goed' zijn afgerond; Voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen eindcijfers lager dan 4 zijn behaald.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans van slagen heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van gymnasium-4 naar gymnasium-5

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en maatschappijleer, maar inclusief het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de gehele eindcijfers van de vakken levensbeschouwing en maatschappijleer, afgerond op een geheel cijfer. Lichamelijke opvoeding wordt afgesloten met een kwalificatie O, V of G.

Bevorderen naar gymnasium-5

 • a. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C is maximaal 1x5 toegestaan;

 • b. Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, óf 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt;

 • c. Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond. Lichamelijk opvoeding moet met 'voldoende' of 'goed' zijn afgerond; Voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen eindcijfers lager dan 4 zijn behaald.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans van slagen heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van atheneum-5 naar atheneum-6

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, maar inclusief het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de gehele eindcijfers van de vakken levensbeschouwing, CKV en maatschappijleer, afgerond op een geheel cijfer. Lichamelijke opvoeding wordt afgesloten met een kwalificatie O, V of G.

Bevorderen naar atheneum-6

 • a. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C is maximaal 1x5 toegestaan;

 • b. Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, óf 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt;

 • c. Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond; Lichamelijk opvoeding moet met 'voldoende' of 'goed' zijn afgerond; Voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen eindcijfers lager dan 4 zijn behaald.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling een redelijke kans van slagen heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.

Bevorderingsnorm van gymnasium-5 naar gymnasium-6

De bevorderingsnorm wordt toegepast op de geheel afgeronde jaarcijfers van de vakken waarvoor een rapportcijfer wordt gegeven, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing en maatschappijleer, maar inclusief het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de gehele eindcijfers van de vakken levensbeschouwing en maatschappijleer, afgerond op een geheel cijfer. Lichamelijke opvoeding wordt afgesloten met een kwalificatie O, V of G.

Bevorderen naar gymnasium-6

 • a. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde A/B/C is maximaal 1x5 toegestaan;

 • b. *Alle eindcijfers een 6 of hoger zijn, óf 1x5 en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, óf 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 én het gemiddelde van de eindcijfers tenminste een 6,0 bedraagt;

 • c. Alle handelingsdelen moeten zijn afgerond; Lichamelijk opvoeding moet met 'voldoende' of 'goed' zijn afgerond; Voor de afzonderlijke onderdelen van het combinatiecijfer mogen geen eindcijfers lager dan 4 zijn behaald.

Indien een leerling niet voldoet aan de bevorderingsnorm wordt hij/zij besproken in de overgangsvergadering. Bij de bespreking van de leerling wordt als uitgangspunt genomen of de leerling 7 een redelijke kans van slagen heeft in het volgende leerjaar. De overgangsvergadering beslist uiteindelijk over de bevordering.