Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Toetsen, herkansingen & evalueren

Op het Van Maerlantlyceum wordt doorleerlingen en docenten samen geleerd en samen gewerkt. Daar horen toetsen, formatief evalueren en herkansingen bij. Wat houdt dit in?

Formatief evalueren

Op het Van Maerlantlyceum doe je niet alleen kennis op. We leren je ook leren. Dat doen we tijdens de mentor- en studie-uren. We leren je plannen en organiseren en hoe je moet studeren.

Om te kunnen leren, moet je ook weten wat je al kan en wat nog niet. Tijdens de lessen word je regelmatig door de docent bevraagd. Af en toe worden oefentoetsen gegeven zodat je weet waar je staat. De docent geeft je regelmatig feedback zodat je weet wat je al goed kan en waar je nog aan moet werken. Ook past de docent de lesstof aan op basis van jouw leervragen.

Deze wijze van lesgeven heet formatief evalueren.

Toetsen & herkansingen

Voor elk vak is er een beperkt aantal toetsen, gedurende het schooljaar. Daarnaast zijn er drie toetsweken. Andere toetsen zijn er niet. Op deze manier voorkomen we onnodige toetsdruk en stress.

Herkansingen zijn er alleen voor de voorexamen- en examenjaren. Deze zijn vastgelegd in het examenreglement. Zit je in een van de andere leerjaren en mocht je een keer een toets door ziekte missen, neem contact op met je vakdocent.