Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Liever niet, maar als het toch gebeurt...

Ziekte & verzuim

We gaan ervanuit dat je altijd op school bent. Soms kan dat niet omdat je ziek bent of door een andere reden. Hier staat welke stappen je moet nemen, als leerling, ouder en verzorger.

Ben je ziek en kun je niet naar school komen?

Je ouders/verzorgers melden je voor het begin van de schooldag ziek via de magisterapp, of telefonisch bij de receptie 040 251 3704.

Word je ziek tijdens schooltijd?

Je meld je bij de receptie. De receptioniste neemt contact met je ouders op.

Moet je naar de dokter (of een andere medische afspraak)?

Heb je een afspraak bij de fysiotherapeut, huisarts, tandarts, orthodontist, specialist of ziekenhuis of een andere medische afspraak? Geef het dan (tevoren) door via dit formulier. Dit formulier mag je ingevuld afgeven bij de receptie.

Is er een andere reden waarom je niet naar school kan komen?

Je ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de receptie of de verzuimcoördinator van jouw afdeling.