Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Nederlands als tweede taal

NT2

Op het Van Maerlantlyceum kunnen leerlingen in aanmerking komen voor begeleiding door onze NT2-docent.

NT2-leerlingen zijn leerlingen die een andere moedertaal dan het Nederlands hebben. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland geboren zijn. Ook leerlingen die tweetalig zijn opgevoed komen voor begeleiding in aanmerking. Ook leerlingen die wel Nederlands als moedertaal hebben en langere tijd in het buitenland hebben gewoond en leerlingen die niet-Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd kunnen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

doel NT2

Het doel van onze NT2-begeleiding is leerlingen de Nederlandse taal zo te laten leren beheersen, dat zij kunnen functioneren op hun eigen cognitieve niveau.

NT2 in de praktijk

Na aanmelding door de leerling zelf, de mentor, ouders, een vakdocent of het ondersteuningsteam, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek met de NT2-docent. In het intakegesprek bespreekt de NT2-docent de sterke en zwakke kanten van de leerling en de onderwijsbehoefte. Op basis daarvan maakt de NT2-docent een werkplan. Daarmee gaan de NT2-docent en de leerling aan de slag. Dat gebeurt individueel of in kleine groepjes leerlingen die dezelfde leerwensen hebben.

De begeleiding vindt plaats na schooltijd of tijdens een tussenuur en kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp met het uitbreiden van woordenschat, begrijpend lezen, grammatica en formuleren.

interview NT2 docent

We hebben een NT2 docent geïnterviewd over haar ervaringen met leerlingen als NT2 docent op het Van Maerlantlyceum.

Wat houdt NT2 in?

NT2 betekent Nederlands als tweede taal, dit is voor mensen die een andere moedertaal hebben en dus Nederlands willen leren. Hier op het Van Maerlantlyceum is het een rekbaarder begrip; er worden niet alleen leerlingen begeleidt met een andere moedertaal maar ook leerlingen die een tijd in het buitenland gewoond hebben of die tweetalig opgevoed zijn.

Hoe komt een leerling bij jou terecht?

Een leerling kan op verschillende manieren bij mij terecht komen, zo kan de leerling het zelf aangeven, maar ook de ouders, docenten of mentor kunnen aangeven dat de behoefte er ligt. Ook wordt er gekeken naar de resultaten van de basisschool. Eigenlijk kan iedereen bij NT2 terecht.

Als een leerling bij NT2 komt, wordt er een intakegesprek gevoerd waarin wordt besproken wat de behoeft is van de leerling. Aan de hand hiervan wordt een plan gemaakt. De leerlingen komen vrijwillig naar NT2 maar het is niet vrijblijvend. Meestal worden afspraken van vakantie tot vakantie ingepland.

Zorgt NT2 voor extra huiswerk?

Er wordt eigenlijk geen extra huiswerk meegegeven, tenzij de leerling zelf aangeeft dat fijn te vinden. Nu zijn er bijvoorbeeld twee groepen, één van 5 en één van 7 leerlingen, allemaal eerstejaars waarmee we werken aan de woordenschat. Ik probeer dit op een interactieve manier te doen. NT2 is een aanvulling, het is dus geen reguliere les.

Hebben de leerlingen wel zin in die ‘extra lessen’?

Leerlingen hier zijn heel gemotiveerd. Ik gaf eerst Nederlandse les aan volwassenen, maar ik was toe aan iets anders. Toen ben ik hier terecht gekomen. Ik ging opzoek naar leerlingen die gemotiveerd waren en dat heb ik hier ook wel echt gevonden. Sommige leerlingen willen bijvoorbeeld ook twee keer in de week. Ik merk dat leerlingen het leuk vinden om met mij samen aan NT2 te werken; ze willen heel graag!

Wat is voor jou het leukste in jouw werk?

Vooral het contact met leerlingen springt er voor mij echt uit. Het zijn leerlingen met een ietwat aparte achtergrond. Ze hebben bijvoorbeeld een tijd in het buitenland gewoond of ouders die een andere taal spreken. Ik vind het heel erg interessant om daar over te praten. Ook merk je dat ze heel graag willen. Ik word er in mijn werk blij van als het kwartje bij een leerling valt, als ze iets écht snappen. Ik vind dat ook niet mijn verdienste maar ik word er gewoon heel gelukkig van als een leerling het gevoel heeft dat diegene de stof echt begrijpt. Dat ik daar aan bij kan dragen is fantastisch!