Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

20-80learning project

Deze week hebben de leerlingen uit G1a, G1b en G1c hun project Eco-Schools (internationaal keurmerk voor duurzame scholen) van periode 1 binnen 20-80learning afgerond.

Welk project is uitvoerbaar, wat weten we van de haalbaarheid, welke problemen bevinden zich nu in de school en wat zouden we kunnen doen in het nieuwe gebouw? Onderzoeken, samenwerken, milieu, duurzaam, ideeën bedenken, oplossingen aandragen en dan vervolgens presenteren een je klas en wauw, dat dan ook nog eens voor mevrouw Derksen (afdelingsleider vwo-onderbouw) en mevrouw Bos- van den Wijngaart (projectleider 20-80learning).

 

Dit project is gemaakt in periode 1 binnen 20-80learning. Vanaf dit jaar is dát het onderwijs voor gymnasiumleerlingen.

In 80% van de week krijgen deze leerlingen de lessen volgens het reguliere onderwijs, in 20% (een dagdeel) wordt extra-curriculair onderwijs gegeven. Deze leerlingen werken hierbinnen aan verschillende projecten waarbij ze uitgedaagd worden, verdiepend les krijgen, zelf kunnen ontdekken en onderzoekend de wereld bekijken.

Voor gymnasium 1 stond in periode 1 het ontwikkelen voor een goed idee voor een duurzamere Van Maerlantlyceum op het programma. De leerlingen hebben deze gehele periode in viertallen gewerkt aan het thema Eco-School; zoekvragen noteren, bronnen zoeken (wat zijn nu goede bronnen?), motiveren, bijhouden van een logboek, maken van een presentatie, goede samenwerking en hoe houd je een overtuigende pitch waren onderdelen van de afgelopen weken.

De onderwerpen die leerlingen volgens Eco-schools uitgewerkt hebben (en zelf bedacht hadden!):

De inrichting van de aula (duurzaam materiaal en een grote boom in de aula!), afvalscheiding en -bezuiniging (niet alleen de prullenbakken die er nu zijn, maar in de kantine kan ook wat gedaan worden aan afvalvermindering), ‘meer Vega in de kantine’ (een keer per maand een dag alleen vega), planten in en om het Van Maerlantlyceum (welke staan er nu en wat doen ze, hoe verzorgen we ze, wat kosten ze en hoe kunnen zorgen dat het er meer worden?), kunstmatig licht besparen (eventuele oplossing: bewegingssensoren, maar: werken deze wel?), papiergebruik: geen papier van bomen, maar steenpapier/ Artificial Paper/ Notebook (dank, conciërges voor het beantwoorden van de vele vragen en de berekeningen van de papierkosten; wat kunnen we veel minder papier gebruiken!), vandalisme (hoe is het te voorkomen en ís het wel te voorkomen?), schooluniformen en zonnepanelen (voordeel overdag!)

Wat nu nog: de directie overtuigen van de vele goede ideeën. Volgens de leerlingen is een aantal onderzoeken zo toe te passen binnen het Van Maerlantlyceum en zéker binnen het nieuwe gebouw.