Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

Hersenen practicum

Wat maakt ons onderwijs uniek: de praktijk in de klas bij alle vakken. Talen leer je door ze te spreken, aardrijkskunde door in het landschap zelf te gaan kijken. Biologie, scheikunde en natuurkunde door onze practica. Zo ontleedden onze leerlingen afgelopen vrijdag een paar hersenen en zagen met eigen ogen wat ze uit boeken hadden geleerd. Later dit jaar volgt onder andere nog een veldonderzoek. Allemaal verantwoord uiteraard.