Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

7 december 2021 09:00

Kiwi monster

In het kader van onderzoekend leren zijn deze twee heren druk bezig het sap uit twee verschillende kiwi’s te halen. Ze filtreren dit sap onder vacuüm om vervolgens voor hun PO scheikunde het vitamine C-gehalte van beide kiwi’s met elkaar te vergelijken.⁠ ⁠ ⁠