Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

6 december 2023

Havo 3 naar Fontys voor profielkeuze oriëntatie

Havo 3 is woensdag 6 december naar het Fontys geweest. Dit bezoek was in het kader van de toekomstig te maken profielekuze.

Woensdag 6 december zijn alle havo 3 leerlingen een ochtend bij het Fontys geweest. Het doel was om kennis te maken met het Fontys, te praten met studenten en docenten en ervaren of/dat techniek leuk en uitdagend is. De leerlingen kregen gedurende de hele ochtend de mogelijkheid vragen te stellen aan de studenten.

Wij hopen dat deze ochtend de leerlingen heeft geholpen met een betere keuze te maken voor hun profielkeuze