Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

19 oktober 2022

Alexia Dirksen waarnemend rector Van Maerlantlyceum

Alexia Dirksen treedt met ingang van 1 november 2022 op als waarnemend rector van het Van Maerlantlyceum. Zij volgt Emmeken van der Heijden op die de rectorsfunctie van de OMO-Scholengroep Helmond heeft aanvaard.

Alexia Dirksen is geen onbekende op het Van Maerlantlyceum. Zij startte in 2014 als afdelingsleider havo op deze school en momenteel werkt ze als conrector. Eerder was zij als afdelingsleider werkzaam bij het Bisschop Bekkers in Eindhoven. Alexia is opgeleid als neerlandica en econome. Na een aantal jaren als docent werkzaam te zijn geweest, heeft zij de keuze gemaakt zich te ontwikkelen op het gebied van managementfuncties. Recentelijk heeft zij het Leiderschapsontwikkeltraject van Ons Middelbaar Onderwijs gevolgd. Alexia neemt een rijke ervaring mee als professional en als oud-leerling van de school.

Hiermee komt de huidige functie van conrector gedurende de waarnemingsperiode vrij. Frans Claassens en Frank Meertens, twee zeer ervaren gepensioneerde OMO-directieleden, zullen deze functie gezamenlijk tot 1 maart 2023 vervullen.

Alexia Dirksen: “Ik ben blij dat ik de gedurende het afgelopen jaar opgedane kennis in LOT op mijn eigen school in de praktijk mag gaan brengen en kijk uit naar de samenwerking met Frans en Frank. Ik ben ervan overtuigd dat we gedrieën en samen met de schoolleiding en alle collega’s van het Van Maerlantlyceum, de stabiliteit en continuïteit van het onderwijs aan onze leerlingen kunnen waarborgen.”

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl