Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

25 september 2023

Week tegen Pesten

In de week van 25 t/m 29 september was het de week tegen pesten. Wij als school hebben een anti-pestbeleid. Wij hebben als doel een veilige school te zijn waar je altijd jezelf kan zijn.

Daarvoor is tijdens de week tegen pesten stilgestaan in de mentorles. Tijdens het vak tekenen is gewerkt aan een symbool en/of een slogan op een poster tegen pesten. De leerlingen mochten kiezen voor een krachtig symbool of een slogan (een pakkende zin waarin ze hun overtuiging in beeld brachten) en dit gaf een opening tot gesprek.

Alle tekeningen zijn in de lokalen op een grote wand gehangen en zo prominent gepresenteerd. We hopen dat dit de leerlingen inspireert en zorgt dat ze vaker stil staan bij het onderwerp.