Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

10 juni 2021 00:00

Winnaars W4Kangoeroewedstrijd

Eindelijk is het dan zover, de uitslag van de W4Kangoeroewedstrijd is bekend! Aan deze wedstrijd (die op 18 maart plaatsvond) deden alle brugklassers, tweedeklassers en daarnaast nog 5 leerlingen uit hogere klassen mee. De beste prestaties zijn beloond met mooie prijzen en daarnaast heeft elke deelnemer een oorkonde en een aandenken gekregen. De prijzen zijn uitgedeeld in de wiskundeles.

De hoogste score van de brugklas werd behaald door Rens van Goch

De hoogste score van 2havo werd behaald door David Chen

De hoogste score van 2vwo werd behaald door Noortje Gras

Ook hebben een aantal leerlingen uit leerjaar 3 en 4 meegedaan. Koen Janssen (G3) haalde daar de hoogste score

Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten. We hopen dat jullie volgend jaar weer meedoen en dat we mogen rekenen op een grote deelname!

Maar liefst 323 leerlingen hebben deelgenomen aan de W4Kangoeroewedstrijd. Dit is een jaarlijks reken- en wiskundewedstrijd die in maart wordt gehouden in ruim 55 landen. Een echte olympiade die bestaat uit vijfkeuzevragen (die een leerling waarschijnlijk nog nooit gezien heeft). De moeilijkheid loopt op van eenvoudig tot zeer moeilijk.