Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

13 april 2022

Informatiebijeenkomst vernieuwbouw

Woensdagavond 13 april 2022 was er een informatie bijeenkomst voor buurtbewoners in het Van Maerlantlyceum. Doel van deze bijeenkomst was het informeren van de buurtbewoners met betrekking tot het proces en de planning van de vernieuwbouw. Daarnaast is door de architect van Cepezed de huidige stand van het ontwerp toegelicht.

Op deze pagina een overzicht met de updates n.a.v. deze informatiebijeenkomst.

Opgaan in het groen

In 2024 staat er weer een prachtig vernieuwd onderwijsgebouw aan de Jacob van Maerlantlaan, waarbij het omliggende terrein een flinke kwaliteitsimpuls krijgt, in de aansluiting op het groene parklandschap. De meeste fietsen zullen onder het gebouw gestald gaan worden, waardoor het terrein minder verhard is en meer groen ingericht zal zijn.

Verplaatsing bomen

Voorbereidende werkzaamheden worden getroffen aan het bouwterrein. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van een aantal jonge bomen naast het schoolgebouw. Deze worden na de bouw weer gecompenseerd door het plaatsen van nieuwe bomen.

Proces

De vorige buurtbijeenkomst was op 7 april 2021. Sindsdien is het toen getoonde Definitieve Ontwerp verder uitgewerkt tot bestekstukken.

Afgelopen zomer (2021) is de selectieprocedure van aannemers (in 3 perceel) opgestart, en is de gunningsfase nu lopende. Eind mei verwachten we de inschrijvingen van de aannemers te ontvangen ter beoordeling. Een spannend moment voor iedereen, gezien de huidige marktontwikkelingen.

Afgelopen zomer (2021) is ook de omgevingsvergunning ingediend. Na verkrijgen ontwerpbeschikking is er een zienswijze ingediend door een buurtbewoner. Deze zienswijze is besproken met de indiener en beantwoording toegevoegd aan de vergunning, waarvan de definitieve beschikking nu ter inzage ligt.

Tijdelijke huisvesting

Naast de genoemde werkzaamheden met betrekking tot de vernieuwbouw is het Van Maerlantlyceum ook druk geweest om in samenspraak met de gemeente Eindhoven de tijdelijke huisvesting te gaan verzorgen. Het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 zal lesgegeven gaan worden aan de Von Flotowlaan. Het gebouw waar afgelopen periode het Huygens lyceum gehuisvest is geweest. We hebben daarmee een goede tijdelijk oplossing verkregen. In de zomervakantie van 2022 zal de verhuizing plaatsvinden en wordt de huidige locatie leeggeruimd ter voorbereiding op de sloop- en bouwwerkzaamheden.

De locatie “Jan Luiken” aan de overkant van de straat zal deze zomer (rond September) aan de gemeente overgedragen worden.

Verwijderen noodunits

3 maart zijn de tijdelijke noodunits naast de school opgehaald, ter voorbereiding op de realisatie van de vernieuwbouw. De locatie van deze units kan tijdens de bouw dienst gaan doen als bouwterrein, en wordt nadien ingericht als parkeervoorziening voor bezoekers van de school. Het ophalen van de units leverde een mooi schouwspel op met de hijskraan.

Verzakkingen wegdek

Naar aanleiding van de bespreekpunten uit de zienswijze is bij de gemeente nogmaals de vraag gesteld of het wegdek plaatselijk verbetert kon worden. Verzakkingen in het wegdek leiden tot geluidsoverlast. De gemeente heeft kennelijk gehoor gegeven aan deze vraag, aangezien we werkzaamheden in de straat geconstateerd hebben.

Bouwplaats inrichting en logistiek

De school en alle betrokken partijen bij dit bouwproces begrijpen dat de weg er naar toe voor overlast kan zorgen. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. Daarbij hebben we een aantal voorstellen gedaan, in samenspraak met de gemeente, voor de bouwplaats inrichting. Onder andere de aanrijroute voor vrachtverkeer vanaf de Dr. Schaepmanlaan naar het voorterrein van de school. Een ander voorstel is het tijdelijk inrichten van het grasveldje ten noorden van de school als parkeervoorziening voor bouwend personeel. Dit om de buurt te ontlasten van parkeeroverlast van busjes en auto’s.

Aannemer selectie

De voorstellen voor de bouwplaats inrichting en de aanrijroute dienen komende zomer met de gecontracteerde aannemer uitgewerkt te worden.

In de uitvraag naar de aannemers is, naast prijs, de beperking van overlast een belangrijk criterium. De aannemer met het beste plan van aanpak om overlast te beperken, en in de wijze van communicatie naar de omgeving krijgt extra waardering in de gunningsfase.

Planning

Onderstaande globale planning is tijdens de bijeenkomst getoond. Na de verhuizing komende zomer (2022), en de contractvorming met de aannemers, zal de werkvoorbereidingsfase starten. Dit najaar zal de sloop van de niet te behouden onderdelen plaatsvinden. Het monument blijft uiteraard nagenoeg geheel behouden, net als de niet-monumentale maar wel waardevolle gevels van later aangebouwde delen. Dit kunt u ook terugzien in de presentatie van de architect.

Het jaar 2023 zal in het teken staan van bouwactiviteiten, met de geplande oplevering in het voorjaar van 2024.

Nieuwsbrief vernieuwbouw

Wilt u bericht krijgen wanneer er een nieuwe update beschikbaar is? Klik dan op onderstaande knop en meld u aan voor de nieuwsbrief vernieuwbouw en huisvesting. U ontvangt dan ook een uitnodiging wanneer er een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd wordt.