Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

23 maart 2023

update vernieuwbouw

Namens de school en de aannemer weer een update, speciaal voor buurbewoners.

Op deze pagina een overzicht met items over verschillende onderwerpen.

huidige status

De sloopwerkzaamheden van het Van Maerlantlyceum zijn afgerond. De te behouden geveldelen van het Rijksmonument zijn door ons tijdelijk gestut (ondersteund). Tussen deze bestaande geveldelen realiseren wij de nieuwbouw. Op dit moment zijn we druk bezig met het aanbrengen van de palen, zodat er gestart kan worden met het betonwerk van de fundering. Gekeken naar de planning en de voortgang kunnen we stellen dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen.

bouwverkeer

De komende tijd zullen de transportbewegingen toenemen. Vergeleken bij de sloopwerkzaamheden zijn er meerdere disciplines betrokken bij de nieuwbouw. Uiteraard doen wij hierbij ons uiterste best om overlast te voorkomen. Zoals in de eerste nieuwsbrief al benoemd was, hebben we de inrit van het bouwverkeer aan de parkzijde gepositioneerd. Daardoor wordt de Jacob van Maerlantlaan vermeden als laad– en loslocatie. Enkel wanneer de smalle weg aan de parkzijde het onmogelijk maakt voor transport, zullen we incidenteel de inrit aan de Jacob van Maerlantlaan moeten gebruiken.

historie

Tijdens de sloopwerkzaamheden en de verbouwingen van dit Rijksmonument, zijn er al diverse ‘geheimen’ prijsgegeven. De rijke historie van het Van Maerlantlyceum wordt mondjesmaat blootgelegd als ook de diverse verbouwingen van de afgelopen 70 jaar. Het is dan ook erg interessant om de bouwmethodiek terug te zien van onze voorgangers.

aangescherpte bewaking

Helaas wordt het gebouw niet door iedereen gerespecteerd. Sinds de start van de (ver)nieuwbouw worden wij geconfronteerd met vandalisme in de vorm van graffiti op de gevels, het ingooien van te behouden ruiten, inbraak en zelfs het inpandig afsteken van vuurwerk. Ondanks dat het afgesloten bouwterrein verboden is voor onbevoegden, denken sommige mensen hier jammer genoeg anders over. Over de risico’s die inherent zijn aan een bouwplaats wordt ogenschijnlijk niet nagedacht. Om herhaling te voorkomen, hebben we de bestaande camerabeveiliging uitgebreid met radardetectie. Zodra er opnieuw een verdachte situatie wordt gesignaleerd, zullen de hulpdiensten per direct ter plaatse te komen.

officiële start bouw

Woensdag 22 maart was de officiële start van de (vernieuw)bouw van onze vertrouwde locatie. De sloopwerkzaamheden zijn volgens planning afgerond en nu kan er gebouwd gaan worden! De bouw werd gemarkeerd doordat leerlingen een gat in een muur dichtmetselden onder toeziend oog van onderwijswethouder Stijn Steenbakkers, Yvonne Kops, lid Raad van Bestuur OMO en Claire Arts, onze rector. De prognose is dat we het schooljaar 2024-2025 kunnen starten op onze vertrouwde locatie.

vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over onze bouwwerkzaamheden in relatie tot de leefbaarheid, veiligheid of bereikbaarheid? Dan kunt u deze melden op het volgende emailadres schijndel@wijnenbouw.com, telefoonnummer 073-5492381 of via onze brievenbus op de bouwplaats.

Nieuwsbrief vernieuwbouw

Wilt u bericht krijgen wanneer er een nieuwe update beschikbaar is? Klik dan op onderstaande knop en meld u aan voor de nieuwsbrief vernieuwbouw en huisvesting. U ontvangt dan ook een uitnodiging wanneer er een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd wordt.