Onderwijs
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

21 juni 2021 00:00

Thema-avond voor ouders door Steven Pont

De ouderraad van het van Maerlantlyceum organiseerde op 15 juni jl de tweede thematische ouderavond van het schooljaar. Net zoals bij al onze thema avonden sluiten de thema's aan op de doorlopende leerlijn zorg van school en worden de inhoud en de spreker ook vooraf afgestemd met school.

Deze avond sprak de bekende gezinstherapeut, auteur en columnist Steven Pont met de aanwezige ouders. We leerden veel over de ontwikkeling van pubers en het puberbrein in het algemeen. Daarnaast gingen we specifieker in op de omgang met pubers met problemen, en dan specifiek met sombere of depressieve gedachten als gevolg van de coronamaatregelen van de afgelopen anderhalf jaar.

Luisteren en in verbinding blijven Steven bleef weg bij snelle oplossingen en makkelijke adviezen. In plaatst daarvan benadrukte hij dat het in verbinding blijven met je kind en zorgen voor een open communicatie de sleutel is om te weten wat er in je kind omgaat. Hij gaf ons advies over waar we op kunnen letten in gesprekken, zoals onze houding en toon.

Zolang je als ouder luistert en je probeert te verplaatsen in wat er omgaat in je kind en wat er voor hem of haar van belang is, dan is de kans ook groot dat ze met je blijven praten als ze niet goed in hun vel zitten. Alleen dan kun je ze helpen door er voor ze te zijn, zonder meteen overal een oplossing voor aan te dragen. Gehoord worden en serieus genomen worden is immers wat je kind nodig heeft.

Somber of depressief? Niet alle somberheid is een depressie, maar bij twijfel kan het geen kwaad om advies in te winnen van een professional. Denk dan aan situaties waarbij je kind ook niet meer kan genieten van de leuke dingen in zijn/haar leven. En, hij is er vast van overtuigd dat wij nu een generatie van sterke mensen aan het opvoeden zijn, juist doordat ze al zo jong hebben leren omgaan met tegenslag en door een crisis heen zich staande hebben gehouden (en wij ook). En dat geeft hoop op veel moois voor de toekomst!

Tot slot Wil jij ook de themavonden van de ouderraad bijwonen? Houd dan de nieuwsbrieven van school in de gaten komend schooljaar. Meestal organiseren we er een in de herfst en een aan het eind van de lente.

Lijkt het je leuk om met de ouderraad in contact te komen of je bij ons aan te sluiten? Mail dan naar ouderraad@vmle.nl. Wij vinden het altijd leuk om nieuwe betrokken ouders (zeker ook vaders) te leren kennen!