Onderwijs
  • Aanbod
  • Thema's
  • Extra aanbod
Leerlingen
  • Jij telt!
  • Begeleiding
  • Praktische informatie
Ouders
  • Begeleiding
  • Denk mee
  • Praktische informatie
Denk mee
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

11 juli 2022

Emmeken van der Heijden benoemd tot rector OMO Scholengroep Helmond

De Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Emmeken van der Heijden benoemd tot rector van OMO Scholengroep Helmond. Op dit moment is zij rector van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Emmeken start haar nieuwe functie op 1 november 2022. Zij volgt Paul Metzemaekers op die eerder dit jaar de keuze heeft gemaakt om te stoppen.


Emmeken is begonnen als lectrice Nederlands in Hongarije en daarna in Bonn. Daarna vervulde zij meerdere functies aan de Tilburg University waaronder afdelingshoofd Onderwijs & Onderzoek en directeur Strategie en Beleid. Na vier jaar bij Fontys Hogescholen gewerkt te hebben als directeur Dienst Onderwijs en Onderzoek, is Emmeken in 2016 rector geworden van het Van Maerlantlyceum.

Emmeken: “Met veel plezier heb ik samen met alle betrokkenen gebouwd aan het onderwijs van het prachtige Van Maerlantlyceum in Eindhoven. Na zes jaar is het tijd voor een nieuwe stap. Nieuwsgierige leerlingen, samen leren en werken in een gemeenschap waarin een ieder meedoet. Daar ga ik voor. Ik kijk er dan ook naar uit om samen met leerlingen, ouders, personeel en externen in Helmond het motto ‘het beste voor jezelf én elkaar’ waar te maken.”

Jos Kusters, voorzitter Raad van Bestuur: “We zijn blij met deze interne benoeming. Voor Emmeken is de kern van goed onderwijs: lerende en nieuwsgierige leerlingen. Met zo’n visie op het onderwijs geloven wij dat zij een mooie bijdrage gaat leveren aan de inspirerende leer- én werkomgeving van de scholen van OMO Scholengroep Helmond.”

Naast haar werk is Emmeken ook maatschappelijk actief in het onderwijs als lid Raad van Toezicht stichting Spolt Primair Onderwijs. Zij draagt met regelmaat bij aan het maatschappelijke debat door in diverse vakbladen over onderwijsgerelateerde onderwerpen te schrijven.

Emmeken studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1999 promoveerde ze in de taalwetenschap. Na haar studie volgde Emmeken verschillende opleidingen zoals Bestuur en Governance bij TIAS en Leiderschap in crisistijd bij Avicenna Academie voor Leiderschap.

Emmeken van der Heijden is 55 jaar en woont met haar partner in Nijmegen. Zij hebben een samengesteld gezin met vijf kinderen.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Meer informatie op www.omo.nl