Onderwijs
 • Aanbod
 • Thema's
 • Extra aanbod
Leerlingen
 • Jij telt!
 • Begeleiding
 • Praktische informatie
Ouders
 • Begeleiding
 • Denk mee
 • Praktische informatie
Groep 7 & 8
Inschrijven brugklas

gymnasium

20-80learning

Op het gymnasium hanteren wij 20-80learning. Dit maakt onderwijs nóg waardevoller en interessanter; 80% van de lestijd heb je reguliere lessen en 20% van de tijd wordt besteed aan vakoverstijgende projecten die bijdragen aan ontsaaien, uitdagen, doelen stellen en keuzes maken. Het concept biedt mogelijkheden tot een persoonlijke leerroute, praktijkgericht onderwijs, differentiatie en maatwerk.

In ons schoolplan 2020-2024 staat ‘Uitdaging, keuzevrijheid/ leren kiezen, maatwerk, creativiteit, ondernemendheid, buitenschools leren…'. Vanaf schooljaar 2022-2023 heeft het Van Maerlantlyceum voor gymnasium daarom gekozen voor 20-80learning.

Voor het Van Maerlantlyceum is 20-80learning een antwoord op de vo-problematiek betreft motivatie en aansluitingsproblematiek hbo/wo. Het concept biedt mogelijkheid tot daadwerkelijke personalisering in een persoonlijke leerroute, tot praktijkgericht onderwijs, tot differentiatie en maatwerk.
20-80learning genereert een bewezen betere doorstroming naar het hbo of wo.

Het concept is een middel tot stimulans van de onderpresteerder, de mogelijkheid om andere, nog krachtigere leeromgevingen te bieden. Het is een middel om de vo-leerling een eigen benadering aan zijn of haar onderwijs te laten geven.

iets voor jou?

20-80learning is iets voor jou als je jezelf herkent in de onderstaande omschrijving:

 • Jij gaat extra uitdaging niet uit de weg!

 • Je bent nieuwsgierig naar de wereld buiten school.

 • Je leert graag door te doen en te onderzoeken.

 • Jij wilt meedraaien in die echte wereld.

 • Je bent nieuwsgierig naar wat er buiten het Van Maerlantlyceum speelt.

 • Je bent bereid te leren zelfstandiger te werken en vooruit te denken.

uitgelegd a.d.h.v. bovenstaand schema

het 20-80learning principe

‘Het logo 20-80learning is een geregistreerd merk: de kleur aubergine (rood en blauw) symboliseert de door de overheid aangegeven kaders, waarbinnen men daadkrachtig werkt. De kleur oranje (rood en geel) impliceert dat men ook creatief moet zijn. De 20 staat niet in een kader, maar staat wel in verbinding met de 80. De vrijheid, die de docent en de leerling ontvangt door binnen elastische kaders te werken, genereert creativiteit: ontsaaiing, persoonsontwikkeling, hogere prestaties, ondernemendheid, researchvaardigheden en profiel gerelateerde onderwerpen krijgen kansen. Onderwijs is het fundament van de samenleving. Alle mensen zijn verantwoordelijk voor de samenleving…’.

programma – gymnasium 1, 2 en 3

In 80% van de lestijd krijg je het reguliere programma; de vakken zoals iedere leerling deze op het Van Maerlantlyceum krijgt. In gymnasium 1, 2 en 3 werk je daarnaast één dagdeel in de week (drie lesuren; het kunnen er ook vier zijn) aan de 20% van 20-80learning. We doen hierbinnen verschillende projecten om extra-curriculair onderwijs te genereren waarbij je uitgedaagd wordt, verdiepend les krijgt, zelf kunt ontdekken en onderzoekend de wereld bekijkt. Daarnaast leer je van en over jezelf. Je werkt niet voor cijfers (formatief handelen), maar leert ontdekken waar je je kwaliteiten kan gebruiken, benutten en uitwerken.

Voor schooljaar 2023-2024 zijn de dagdelen gepland volgens dit schema.

Opmerking; de volgorde van de lessen is inwisselbaar.

ervaringen van onze onderbouwleerlingen

‘Dat je even iets anders kan doen dan normaal. Want normaal zit je de gehele les op te letten en nu kon je een beetje exploreren en helemaal doen wat je zelf wilt’

Koen - gymnasium 1 - 2022/2023

‘Ik vond het fijn en leuk om een keer iets anders te doen en dat je zelf een soort project mocht starten’.

Jaya - gymnasium 1 - 2022/2023

‘Ik vond het project Ecoschool erg leerzaam’

Joep - gymnasium 1 - 2022/2023

‘Je had veel vrijheid, maar de lessen waren nog steeds leerzaam. En je mocht ook meer samenwerken’.

Philo - gymnasium 1 - 2022/2023

programma – gymnasium 4, 5 en 6

Leerlingen in de bovenbouw gymnasium werken vanaf 2023-2024 ook in 20-80learing. Ook dan volg je 80% van de tijd gewone lessen en 20% van de tijd ga je aan de slag met leren door doen. Ondernemerschap (in de breedste zin van het woord), oriëntatie op je vervolgstudie, onderzoeken en ontwerpen, competentieontwikkeling en het toepassen van moderne vreemde talen, het zijn allemaal elementen die aan bod komen. Vanaf gymnasium 4 werk je één gehele dag aan de 20% extra-curriculair. We werken vanaf gymnasium 4 aan het BRC-programma. Deze begrippen betekenen:

•       B - Business in de betekenis van bedrijfsleven en entrepreneurship. Je wordt uitgedaagd kennis te maken met het bedrijfsleven en met de eigen ondernemendheid en eventueel ondernemerschap. Uiteraard impliceert de B ook het Internationale aspect. Er is inhoudelijk aandacht voor het feit dat Nederlanders wereldburgers zijn. Globalisering en de status van de social media ondersteunen deze stelling.

•       R – Research: je wordt geleerd welke competenties nodig zijn voor het doen van research in voorbereiding op wo en hbo.

•       C - College: deze term zinspeelt op de leerkrachtige leeromgeving die de klassieke lessetting doorbreekt. Ook biedt deze term de uitdaging om bepaalde kennis al vroegtijdig in huis te halen, bijvoorbeeld het volgen van lessen statistiek.

20-80JuniorLearning in de onderbouw

Na afloop van de drie jaren 20-80JuniorLearning ontvang je een, mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend, certificaat bij de afsluiting van het deze programma’s.

20-80learning in de bovenbouw

Bij het behalen van je Centraal Examen, krijg je naast je diploma ook een, mede door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondertekend, diploma en plusdocument bij de afsluiting van het totale programma.

Voor het Van Maerlantlyceum geldt dat voor leerlingen die in schooljaar 2025/2026 hun gymnasium opleiding afronden.

9 november 2023

presentatie informatieavond

Op donderdag 9 november 2023 hebben we een presentatie gegeven over gymnasium en 20-80learning op het Van Maerlantlyceum.

meer weten?